Skip to main content
Nieuws

Nyenrode Business Universiteit toegetreden als vriend van de Transitoecoalitie Voedsel

Geschreven door 24 april 2019oktober 22nd, 2021No Comments
Transitiecoalitie voedsel

We zijn verheugd te melden dat Nyenrode Business Universiteit is toegetreden als eerste vriend van de Transitiecoalitie Voedsel. Vrienden van de coalitie zijn gevestigde bedrijven en organisaties die positief staan ten opzichte van onze rol en activiteiten. Zij hebben een belangrijke voorbeeldrol op weg naar een nieuw voedselsysteem. Wat is er mooier dan een samenwerking aan te gaan om elkaar verder te helpen, te inspireren en kennis te delen. We spreken met Henk Kievit, faculteitdirecteur & programmadirecteur modulair Executive MBA programma’s Food & Innovation, Business & IT en Public & Private van Nyenrode, over hun toetreding als vriend van de Transitiecoalitie Voedsel en hoe we volgens hem naar een duurzamer, gezonder en transparanter voedselsysteem komen.

Henk, wat goed om te horen dat Nyenrode Business Universiteit een vriend is van de coalitie! Wat heeft Nyenrode met voeding?
“Nyenrode Business Universiteit werkt aan een duurzame toekomst door studenten en deelnemers te stimuleren zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke leiders. Dit doen wij door een combinatie van academische theorie, praktische relevantie en persoonlijke ontwikkeling aan te bieden. Sinds 2007 bieden we mensen met 20 jaar werkervaring en enige jaren managementervaring verschillende Executive programma´s aan. Een van die programma’s gaat over food en innovatie. In het Modulair Executive MBA in Food & Innovation gaan studenten aan de slag met vraagstukken over de mondiale voedseleconomie. Vraagstukken over bijvoorbeeld andere vormen van ketendenken, circulaire economie en true pricing komen aan bod. Niet alleen managers, ondernemers en professoren sluiten aan; de gehele keten wordt bij elkaar gebracht. Van agro, tot verwerking tot transport en retail. Op deze manier komen studenten een stap verder om meerwaarde te creëren voor zichzelf, voor de organisatie waarvoor ze werken maar ook voor het gehele voedselsysteem.”

Waarom zijn jullie toegetreden als vriend van de Transitiecoalitie Voedsel?
“Als kennisinstelling zien wij de noodzaak om bij te dragen aan een duurzamer en circulair voedselsysteem. Binnen ons Food & Innovation programma komen foodprofessionals en bestuurders uit de food, agri- en hortibedrijven samen om zich te ontwikkelen binnen dit vakgebied. We laten het programma daarom graag zo goed mogelijk aansluiten op de praktijk. De Transitiecoalitie Voedsel heeft een ontzettend boeiend netwerk van koplopers en denkers binnen de keten van de agri-foodsector. Door dit netwerk kunnen we onze programma’s steeds beter ontwikkelen. We bieden een vraaggestuurd executive MBA aan dat zich goed moet blijven verhouden tot wat er gebeurt in de markt. De Transitiecoalitie Voedsel kan ons interessante vraagstukken aanleveren waar onze studenten binnen het Food & Innovation programma onderzoek naar kunnen doen. Waardoor wij meer vraaggestuurd onderwijs leveren en de Transitiecoaltie Voedsel wetenschappelijk doordacht onderzoek ontvangt wat leidt tot gefundeerde managementbeslissingen over praktijkvraagstukken.

Daarnaast delen we graag onze kennis met de Transitiecoalitie. We hebben hoogleraren die mee kunnen denken binnen projecten. Op deze manier versterken we elkaar door praktijk- en wetenschapskennis met elkaar te delen. We zijn ook een toegevoegde waarde voor de coalitie omdat we met het bedrijfsleven aan tafel zitten. We hebben goede ingangen waardoor de coalitie snel in contact komt met bedrijven mocht dit nodig en kansrijk zijn.”

Waar zit de grootste winst als het gaat om de versnelling naar een duurzamer voedselsysteem?
“Nederland is groot in de wereld van agrifood. We exporteren veel en hebben een voorbeeldfunctie op het gebied van innovatie. Deze positie hebben we hoog te houden. Meedenken over een duurzamer model is hierbij van groot belang. De grootste winst naar een duurzamer voedselsysteem zit, denk ik, in een betere ketensamenwerking en andere manieren van voedsel produceren. Denk aan een circulair systeem, betere prijsvorming bij alle spelers in de keten en minder voedselverspilling.”

Met dank aan Karin Egberink voor het interview.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel