Skip to main content
Nieuws

Onderzoek van start naar effecten gezonde bodem op onze gezondheid

Geschreven door 1 januari 2020oktober 22nd, 2021No Comments

Landbouw, voeding en gezondheid staan hoog op de agenda in het maatschappelijke en wetenschappelijke debat. Daarbij gaat het meestal over voedselveiligheid en voedselzekerheid, en nog te weinig over voedselkwaliteit en gezondheid. Wij zijn ervan overtuigd dat werken vanuit een gezonde bodem kan leiden tot een positieve bijdrage aan de volksgezondheid terwijl ook milieu, klimaat en biodiversiteit er beter van worden. Maar er kan momenteel nog geen wetenschappelijke verband worden aangetoond tussen de gezondheid van planten, mensen en dieren en het niet intensief bewerken van de bodem. Daarom is onlangs een verkennende studie gestart die de relatie tussen een gezonde bodem, gewas en onze gezondheid op de kaart zet.

Voor de zomer landde het thema van deze studie bij TcV toen het ministerie van LNV aangaf hier een opdracht voor uit te willen zetten. TcV-lid Zsuzsan Proos van Future Food Next is gevraagd de opdracht uit te voeren, ondersteund door diverse TcV leden. De studie loopt van september t/m half december. Er wordt verwacht om in december de resultaten met LNV te delen, waarna inhoudelijke informatie verder wordt vrijgegeven.

De studie bestaat uit twee onderdelen, namelijk deskresearch en een veldonderzoek. In de deskresearch komen thema’s aan bod als: bodemvitaliteit, bodemleven, wortelbioom (microleven), maar ook mineralen, spoorelementen, antioxidanten in bodem en plant. Vervolgens wordt getracht de relatie met de voedingsstatus van de mens hieraan te koppelen. Het Louis Bolk Instituut biedt hierbij ondersteuning.

Het veldonderzoek bestaat uit interviews met een zestal pioniers. In Nederland zijn meerdere agrariërs, akkerbouwers en melkveehouders bezig met een gezonde bodem als basis voor een kwalitatief beter product. Wat zijn de ervaringen en wat is de businesscase potentie? Lukt het hen de toegevoegde waarde vanuit de bodem kenbaar te maken naar de markt?

Voor de ondersteuning van het gehele proces is een expertraad ingericht. Daarnaast gaat een bredere groep van deskundigen op basis van de conceptrapportages reflecteren over de uitkomsten en aanbevelingen.

De raad van experts is reeds geformeerd:

  • Prof. Jaap Seidell expert op het brede terrein van Voeding en gezondheid aan de UvA,
  • Prof. Harro Bouwmeester, expert op wortelbioom, plantenfysiologie, bodemleven aan de UvA,
  • Prof. Andre Nijhof, transitie expert en stimulator van nieuwe businessmodellen aan Nyenrode Business Universiteit
  • Prof. Edith Lammerts van Bueren, duurzaamheidsexpert en voorzitter van de Raad voor de Integrale Duurzame Landbouw en Voeding

De expertraad is nog in wording.

Deze verkennende studie past binnen onze rol als aanjager en uitdager. TcV overziet het speelveld van de voedseltransitie en neemt initiatief op thema’s waar niet genoeg gebeurt. Dat doen we rondom onze bestaande speerpuntthema’s, maar verkennen via deze werkwijze ook nieuwe thema’s die hoger op de transitie-agenda moeten komen.

Neem voor meer informatie contact op met Zsuzsan Proos via zsuzsan@transitiecoalitievoedsel.nl

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel