Skip to main content
Nieuws

Oproep aan de politiek: overheid koop grond! 

Geschreven door 14 november 2023No Comments

Om Nederland klaar te maken voor de toekomst staat ons land voor veel uitdagingen. Duurzame landbouw waarin boeren perspectief hebben en de natuur kan floreren is één van die grote uitdagingen. De afgelopen jaren zijn er op dit terrein heel wat plannen gepresenteerd. Maar veel van die plannen komen niet of beperkt tot uitvoering. Dat komt vooral door de grondmarkt. Grond is in ons druk bevolkte land schaars en erg duur. En de hoogste bieder is lang niet altijd de partij die bijdraagt aan de doelen die ons land stelt. Om daar verandering in te brengen zal de overheid hierin een veel actievere rol moeten spelen. Om die reden ondersteunt de Transitiecoalitie Voedsel een oproep aan de politiek van de Vogelbescherming en diverse andere maatschappelijke organisatie om als overheid actiever grond te gaan opkopen en die te bestemmen voor natuurinclusieve landbouw en uitbreiding van de natuur in ons land.    

Voorkeursrecht

Jaarlijks stoppen er tal van boeren. Door gebruik te maken van het zogenaamde voorkeursrecht kan de overheid een deel van de vrijkomende grond opkopen. Vervolgens kan die grond onder voorwaarden en tegen een lagere prijs worden ingezet voor natuurinclusieve landbouw, natuurherstel en natuur bij de stad. Dit biedt boeren die willen extensiveren of een natuurvriendelijk bedrijf willen starten de mogelijkheid grond aan te kopen tegen condities die voor hen ook economisch verantwoord zijn.

100.000 ha voor 5 miljard

In de komende vijf jaar komt circa 100.000 hectare grond beschikbaar. Het opkopen van deze grond kost de overheid zo’n vijf miljard euro. Dit bedrag past makkelijk binnen de 24 miljard die het huidige demissionaire kabinet had uitgetrokken voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Daarom roepen de maatschappelijke organisaties en de Transitiecoalitie Voedsel de politiek op snel aan de slag te gaan met het introduceren van een voorkeursrecht voor de overheid op de grondmarkt en de daarmee beschikbaar komende grond te bestemmen voor duurzame landbouw en natuurherstel.

Mede ondertekenaars van deze oproep zijn Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, LandschappenNL, De Natuur en Milieufederaties, Natuur&Milieu, SoortenNL, IVN Natuureducatie en de Transitiecoalitie Voedsel.

Lees de oproep van de maatschappelijke organisaties hier.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel