Skip to main content

OVERZICHT CHANGEMAKERS TCV DAG LANDBOUW & VOEDSEL | 21 SEPTEMBER 2023

Op donderdag 21 september vindt de Transitiecoalitie Voedsel Changemakersdag plaats bij Koppert Cress in Monster. Deze dag staat in het teken van handelingsperspectief van alle changemakers in de landbouw- en voedselsector.

Hieronder een overzicht van de Changemakers en hun onderwerp. Zij zullen de workshops en inspiratiesessie (in)leiden.

Op donderdag 21 september vindt de Transitiecoalitie Voedsel Changemakersdag plaats bij Koppert Cress in Monster. Deze dag staat in het teken van handelingsperspectief van alle changemakers in de landbouw- en voedselsector.

Hieronder een overzicht van de changemakers en hun onderwerp. Zij zullen de workshops en inspiratiesessie (in)leiden.

De Changemakers gaan in hun sessie van 2x 45 minuten het volgende doen:

  1. Ze delen hun eigen verhaal (successen en dilemma’s) en geven handvaten voor anderen.
  2. Daarna leggen ze in totaal 2 vragen op tafel:
    a. Waar kun jij impact maken? Hoe doe je dit?
    b. Hoe draagt jouw gebeurtenis bij aan de bredere transities waar de TCV aan werkt?
Klik hier voor het programma

OVERZICHT CHANGEMAKERS TCV DAG LANDBOUW & VOEDSEL | 21 SEPTEMBER 2023

Federatie van Agro-ecologische Boeren/CSA Netwerk

Bregje Hamelynck

CSA’s als rechtstreekse leverancier van voedsel voor burgers.

“We hoeven niet bij de pakken neer te gaan zitten: we hebben allemaal handelingsperspectief door het gewoon te doen”. Bregje en haar man Michel voorzien wekelijks 180 huishoudens van verse groenten en fruit. En via de voedselcoöperatie kunnen hun leden alle andere dagelijkse boodschappen doen. Duurzaam, lokaal en smaakvol. Aangevuld met bioproducten van verderweg, kortom een volledige vervanging van de supermarkt.
Agroforestry Developer van Verstegen

Gilmee Davids

Hoe een multinational inzet op Agroforestry en eerlijke prijs

Gilmee begeleidt wereldwijd boeren zodat ze gewassen verbouwen die beter samengaan. Samen met andere voedselleveranciers leren ze boeren hoe ze bijvoorbeeld vanille combineren met cacao, palmolie en hou en zorgen ze voor een eerlijke prijs.
Gebroeders Ham te Nieuw Vennep, akkerbouwbedrijf, zelfoogsttuin, boerderijwinkel

Jan Ham

Hoe ga je als gangbare boer om met grote veranderingen en wat doet het met je als mens?

Jan Ham noemt zich graag een maatschappelijke boer. Een boer die al jaren roept dat boerenland van iedereen is en de daad bij het woord voegde.
Adviseur gezonde leefomgeving bij GGD Haaglanden & programmacoördinator kerngroep gezonde leefomgeving

Steven Westbroek

Jouw positie in de transitie
Veel met weinig – wat kunnen we van elkaar leren?

Steven kreeg een aantal mooie dingen voor elkaar, terwijl hij 0 uren heeft voor thema’s landbouw en gezond voedsel.
Hij kreeg de gemeente Den Haag en provincie Zuid-Holland in de City Deal gezonde en duurzame voedselomgeving en liet de gemeente Den Haag een brief ondertekenen aan de minister van VGZ voor meer wettelijk instrumentarium t.a.v. de omgevingswet.
Teamleider Patiënt en Voeding, Restauratieve dienst en Catering bij Leiden University Medical Center.

Elly Baak

De eiwittransitie in gang zetten met vers (en plantaardig) koken bij het LUMC en daarbij groenten lokaal inkopen door samenwerking met een boeren coöperaties, hoe doe je dat?

Elly heeft gezegd “we gaan het gewoon doen” en dan kan het ook.
Bestuurslid Nederlandse Eiwitboeren, boer(in)

Anna van der Bijl

Hoe ontwikkel je marktmodellen voor nieuwe Nederlandse eiwitgewassen?

Telers van vlinderbloemigen hebben een producentenorganisatie opgericht: de Eiwitboeren van Nederland. Ze willen de vlinderbloemigen van eigen bodem weer laten vliegen.
En daarbij brengen ze samenwerkingen in de keten tot stand, om teeltinformatie uit te wisselen en om kansen voor goede verwaarding van eiwitgewassen te onderzoeken en mogelijk te maken.
Één van de oprichters van CO2L farming, initiator kruiwagenmars

Theo Mulder

Wordt de boerderij de toekomstige apotheek van de toekomst. – hoe kom je daar als gemiddeld gangbaar bedrijf

Een goede bodem draagt bij aan de voedselkwaliteit, de volksgezondheid, het terugdringen van het stikstofoverschot, betere waterkwaliteit en mogelijkheden voor waterberging.

Kortom, “Een goede bodem moet leidend zijn in landbouwbeleid en landbouwpraktijk.”

Programma manager gezondheid en geluk bij Glastuinbouw Nederland

Natasja van der Lely

De glastuinbouw sector initieerde projecten en netwerken op het gebied van jeugd, gezondheid en geluk in relatie tot voeding en leefstijl.

Natasja vertelt hoe haar (tijdelijke) rol als kwartiermaker heeft geleid tot actieve verbindingen en mooie projecten.
Onafhankelijk programmaleider bij de AgroAgenda en bij de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw

Gerda van Eck

Hoe werk je aan een transitie met boeren, ketenpartijen, oveheden, kennisinstellingen en NGO's?

De AgroAgenda Noord-Nederland is een samenwerkingsplatform van partijen in de agroketen (afnemend, toeleverend en dienstverlenend), de primaire landbouw, de overheden, de terreinbeheerders en de milieufederaties en kennisinstellingen. Zij hebben met elkaar de richting bepaald voor de toekomst van de landbouw en de aanpak.
Nederlandse Eiwitboeren (Voorzitter)

Henk Janknegt

Hoe ontwikkel je marktmodellen voor nieuwe Nederlandse eiwitgewassen?

Telers van vlinderbloemigen hebben een producentenorganisatie opgericht: de Eiwitboeren van Nederland. Ze willen de vlinderbloemigen van eigen bodem weer laten vliegen.
En daarbij brengen ze samenwerkingen in de keten tot stand, om teeltinformatie uit te wisselen en om kansen voor goede verwaarding van eiwitgewassen te onderzoeken en mogelijk te maken.
Leefstijlcoach en boerin akkerbouw en pluimvee bedrijf Bus (deels bio), TcV bodemproject, haar man is een duurzame boer

Mirjam Bus-Geerlofs

Wordt de boerderij de àpotheek van de toekomst. – hoe kom je daar als gemiddeld gangbaar bedrijf

Een goede bodem draagt bij aan de voedselkwaliteit, de volksgezondheid, het terugdringen van het stikstofoverschot, betere waterkwaliteit en mogelijkheden voor waterberging.

Kortom, “Een goede bodem moet leidend zijn in landbouwbeleid en landbouwpraktijk.”

Komen er van die bodem ook gezondere producten en hoe werkt een duurzame gangbare boer aan gezond voedsel, dat vertelt Mirjam vanuit (haar) praktijk.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel