Skip to main content
Nieuws

Pleidooi voor CO2 beprijzing in agri&food sector

Geschreven door 15 mei 2024mei 17th, 2024No Comments

In april heeft de Transitiecoalitie Voedsel een brief ondertekend die gericht is aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. De brief is opgesteld door de TAPP-coalitie. TAPP pleit voor het stellen van een doel voor koolstofreductie in de landbouw in het jaar 2040 en het invoeren van een prijs voor CO2-equivalenten (CO2eq) voor broeikasgasemissies in de landbouw- en voedselproductiesector. Alle andere sectoren in de EU hebben in 2027 een beprijzing van hun broeikasgasemissies in de vorm van een emissiehandelssysteem (ETS1 en ETS2). De agrarische- en voedingssector blijft daar tot nu toe bij achter. In de brief staat dat de unieke uitdagingen waarmee de agrarische sector wordt geconfronteerd bij het behalen van zowel economische als klimaatdoelstellingen worden erkend. Daarom zijn het stellen van een doel en het identificeren van het belangrijkste beleidsinstrument om dat doel te bereiken cruciaal om boeren en de voedselsector een duidelijke routekaart te bieden. 

De EU-Commissie heeft een realistische optie om actie te ondernemen, met name door slachthuizen en zuivelfabrieken op te nemen in een nieuw Ag-ETS-systeem. De opbrengsten die het Ag-ETS genereert kunnen worden gebruikt om boeren te ondersteunen bij de overgang naar milieuvriendelijke, sociale en economisch duurzame productiemethoden en/of om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen en de milieubescherming in de Europese Unie te verbeteren. 

Dinsdag 7 mei 2024

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel