Skip to main content
Nieuws

Professionalisering en samenwerking

Geschreven door 16 oktober 2019oktober 21st, 2021No Comments
Transitiecoalitie voedsel

Willem Lageweg deelt tijdens de plenaire bijeenkomst op 17 september met de aanwezigen dat professionalisering van de organisatie hun hoogste prioriteit heeft. Vanuit dat perspectief zijn al twee mensen in dienst genomen: Froukje Kooter als communicatiemanager en Mariëtte Stolk als vierde kwartiermaker. 

Nieuwe structuren
Omdat de TcV snel groeit, en ook de geldstromen toenemen, is de huidige structuur van 3 mensen in het bestuur niet afdoende. Vooral gezien fondsen als Stichting DOEN en anderen het niet met minder doen. “Er gebeurt zoveel dat je onmogelijk alles weet en goede beslissingen kunt maken. De kracht van nieuwe bestuursvormen zoals mede-eigenaarschap schuilt ook daarin. Hiervoor zijn we in gesprek met Sandra van Kampen. Maar deze samenwerkingsvormen zijn nog wat te pril om in een bestuursvorm te gieten”, aldus Willem. “We zullen dan ook niet overhaast met een dergelijke bestuursvorm aanvangen maar zetten eerst een meer traditionele bestuursvorm op om ons klaar te stomen voor een meer toekomstgerichte en bestendige bestuursvorm. Zo wordt er een raad van toezicht en een raad van bestuur opgezet. Deze namen passen niet bij onze organisatie vandaar dat we nu denken aan de raad van impact en de raad van toezicht en inspiratie.”

Ambities
Liane Lankreijer deelt haar inzicht dat er vanuit verscheidene verandernetwerken pogingen zijn om bestuursvormen met elkaar te verbinden waar iedereen een plek in krijgt, van lokaal tot nationaal en internationaal. “Ik wil de wens doen dat de randen van de club zacht zijn, zodat we in onze identiteit ruimte laten om te versmelten met de ruimte van andere verandernetwerken. Dus niet opeten maar omarmen”, aldus Liane. Met als reactie van Willem: “Het huis wat we nu herontwerpen, moet dit type van diversiteit kunnen oppakken. Dus dankjewel. Maar heb nog even geduld!”

Een sprekend voorbeeld van samenwerkingen op verschillende schaalniveaus  is de Taskforce Korte Keten, waarover Drees Peter van Den Bosch een korte update deed. De taskforce is inmiddels gegroeid tot een stichting met eigen bestuur, die zowel op nationaal niveau als regionaal en lokaal niveau acteert om partijen met elkaar te verbinden en van middelen te voorzien. “Korte ketens zijn geen doel op zich, maar maken wel deel uit van tal van essentiële veranderingen binnen onze maatschappij, inclusief true prices en true costs”, aldus Drees.

Ook Frederike Praasterink deed een korte update over de toekomstverkenning, waarvoor de laatste feedbackrondes zojuist zijn afgerond. Aangevuld door een rijk ingevulde online enquête, waarvoor dank, heeft dit geresulteerd in vijf toekomstscenario’s, allen gesteund door de TcV. Eind dit jaar zal er ook een bijeenkomst worden georganiseerd over deze toekomstscenario’s.

Het leeft!
Willem vervolgt: “Verder gebeurt er veel inhoudelijk. Zo zijn er gesprekken om tot alternatieven voor het topsectorenbeleid te komen. Wat met name gekenmerkt wordt door de verstrekking van honderden miljoenen voor wetenschappelijke vernieuwing via pps-constructies. Echter zijn er ook gewenste vernieuwingen die meer dan 10 jaar aanlooptijd (dus subsidie) vergen om tot rendabiliteit te komen, of kleinere bedragen om zo subsidies toegankelijk te maken voor kleinere bedrijven/initiatieven.” Jan Willem, directeur van het Louis-Bolk instituut voegde daar onderzoek in bredere zin aan toe: “Het ontbreekt aan relatie tussen gezonde voeding en gezondheid. In het specifiek de kwaliteit van voeding.” Kortom, deze pps-constructen dominantie moet doorbroken worden om ruimte te bieden aan bredere waarde-creatie.

Met dank aan Willem van der Zalm voor het verslag.

Op dinsdag 17 september waren we met zo’n 100 geïnteresseerden te gast bij de Eemlandhoeve in Bunschoten-Spakenburg. In drie artikelen nemen we je mee in deze bijeenkomst. Lees ook Samen sterk voor gezond voedsel & True Cost & True Price