Skip to main content
Nieuws

TcV neemt deel aan het FOSTER project

Geschreven door 9 juni 2023No Comments

FOSTER is een Europees project dat zich focust op de rol van kennis in de transitie naar een duurzaam voedselsysteem. Verschillende NGO’s, universiteiten en onderzoeksinstellingen verspreid over heel Europa zijn onderdeel van dit project. Er zijn drie Nederlandse organisaties betrokken bij het project: Transitiecoalitie Voedsel (TcV), Wageningen Universiteit & Research (WUR) en de Vrije Universiteit Amsterdam. De looptijd van het project is september 2022 tot en met augustus 2026.

De visie van FOSTER is om een basis te leggen voor een vernieuwend kennis- en innovatiesysteem (KIS) voor landbouw en voedsel in de Europese Unie. Het huidige KIS (‘AKIS’) heeft met name de focus op landbouw. FOSTER wil dit verbreden naar een focus gericht op het hele voedselsysteem zodat het KIS een basis wordt voor de voedselsysteemtransitie (‘FOKIS’).

De belangrijkste activiteiten binnen FOSTER om dit te bereiken zijn:

1)    Het ontwikkelen van scenario’s voor EU-voedselsystemen tot 2040;

2)    Summer schools waarin kennis rondom voedselsystemen wordt gedeeld;

3)    Het werken aan KIS innovaties met 5 voedselinitiatieven in de EU, waaronder de Transitiecoalitie Voedsel in Nederland;

4)    Het ontwikkelen van aanbevelingen voor KIS beleid voor voedselsystemen voor verschillende regio’s binnen de EU;

5)    Het versterken van het netwerk van Europese voedselinitiatieven en de aansluiting van deze initiatieven op wetenschappelijke- en beleidsnetwerken.

Samenwerken met de praktijk
In Nederland onderzoekt de WUR samen met TcV vraagstukken rondom kennisdeling tussen en met boeren. Hiervoor willen we met één van de praktijkinitiatieven die is aangesloten bij Transitiecoalitie Voedsel samenwerken om kennisdeling en leren tussen boeren te bevorderen. Centraal in deze samenwerking staat een vraag, probleem of situatie gelinkt aan kennisdeling waar het initiatief een stap verder in wil komen. Gebaseerd op de vragen die er bij het initiatief spelen, zal door WUR een onderzoeksplan opgesteld worden om zo te kijken of we kennis uit diverse netwerken beter kunnen verbinden en benutten door verbindingen met wetenschap en beleid te zoeken. Door het werken aan deze vragen zal het initiatief geholpen worden en zal tegelijkertijd kennis verzameld worden die binnen FOSTER gebruikt kan worden voor het ontwikkelen van een vernieuwde KIS.

Leren van elkaar in Europees verband
Deelname aan het FOSTER project betekent toegang tot een groot Europees netwerk van organisaties die allemaal werken aan voedselsysteemtransitie. Er is veel te leren hoe organisaties in andere delen van Europa werken aan transities in het voedselsysteem. Veel organisaties werken in andere regio’s en hebben een andere focus, met als gemene deler het werken aan een duurzaam voedselsysteem. Er worden summer schools georganiseerd waar kennisuitwisseling centraal staat. De volgende summerschool vindt, onder voorbehoud, plaats van 3 tot 5 oktober in Nederland.

 

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel