Skip to main content
Nieuws

Team TcV in transitie

Geschreven door 7 juli 2022No Comments

Het kernteam van TcV wordt uitgebreid met maar liefst 3 projectleiders; op eiwittransitie, true pricing en landbouw. Tot voor kort richtte de drie kwartiermakers zich op zowel strategie als uitvoering, maar daar komt nu verandering in.

Kwartiermaker Natascha Kooiman trekt het team dat werkt aan de eiwittransitie en de voedselomgeving. Rianne van Zandbrink en Marco Swart (respectievelijk projectleider en programma manager) vullen dit team aan, ondersteund door een speciale werkgroep.

Kwartiermaker Jan Paul van Soest trekt het onderwerp truepricing en financiële en fiscale systeemprikkels. Tom Kools (programma manager) neemt daar het projectmanagement voor zijn rekening.

Kwartiermaker Willem Lageweg trekt het cluster verduurzaming landbouw. Hij wordt ondersteund door de werkgroep regie op ruimte en hoopt binnenkort het team aan te vullen met een programmamanager en een communicatiespecialist. Sinds deze maand adviseert René Rouwette de kwartiermakers met advies op het gebied van public affairs. Ook Joost de Jong neemt op dit terrein een aantal taken op zich, vooral in relatie tot de EU.

1 juli heeft Saskia Michels van TcV afscheid genomen. Wij danken haar voor haar inzet op de thema’s organisatie en finance. Saskia gaat genieten van een heerlijke sabbatical. Zij wordt vervangen door Johan Vermij. Hij is inmiddels gestart.

Onze eigen interne governance is ook wat aangepast: Willem Lageweg wordt nu als directeur voor de onderwerpen financiën, organisatie en personeel bijgestaan door twee kernteamleden: Sigrid Hettinga en Zsuzsan Proos. Gedrieën vormen zij het management van de organisatie.

Sommige zaken blijven ook gelijk. De Raad van Toezicht & Inspiratie houdt toezicht en fungeert als klankbord. De raad  bestaat uit Gerben-Jan Gerbrandy (voorzitter), Ted van den Bergh, Irene Mommers en Jeroen Candel. En natuurlijk zijn we nog steeds erg blij met onze mensen op communicatie (Jill Overmaat) en back office (Sandra Wilson).

Voor vragen over de organisatie en wie is wie, mail Zsuzsan: zsuzsan@transitiecoalitievoedsel.nl .

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel