Skip to main content
Nieuws

Teken voor een eerlijke vleesprijs

Geschreven door 8 mei 2020november 1st, 2021No Comments
Transitiecoalitie voedsel

True Animal Protein Price (TAPP) Coalitie is een petitie gestart voor een eerlijke vleesprijs. Deze brede coalitie van boeren, artsen, jongeren, voedingsorganisaties, milieu- en dierenwelzijnsorganisaties en bedrijven pleit voor het belang van een eerlijke beprijzing van vlees en zuivel. Consumenten en restaurants betalen nu te weinig voor vlees. Dat zorgt voor meer klimaatschade, ontbossing, verminderd dierenwelzijn, hoge zorgkosten en lage inkomens voor boeren. Een eerlijke, iets hogere prijs voor vlees draagt flink bij aan de oplossingen van deze problemen. Ook Transitiecoalitie Voedsel staat achter een eerlijke vleesprijs.

Voorstanders
63% van de Nederlanders is voor een eerlijke en iets hogere vleesprijs. Dat blijkt uit verschillende peilingen die TAPP onder de Nederlandse bevolking heeft gehouden. Voorwaarde daarbij is wel dat de opbrengsten van deze eerlijkere prijs ten goede komen aan verduurzaming en verbetering van het dierenwelzijn. En dat groenten en fruit goedkoper worden en de lagere inkomensgroepen koopkrachtcompensatie krijgen.

De regering denkt positief over dit voornemen. Op 22 april stuurde zij een doorrekening over de positieve mogelijkheden van een eerlijke vleesprijs, subsidies voor groenten en fruit en compensaties voor boeren en lage inkomens naar de Tweede Kamer.

Effect op zorg, milieu, gezondheid en landbouw
Een eerlijke vleesprijs zal zorgen voor een afname van de CO2-uitstoot. Daarnaast is een eerlijker prijs volgens onderzoekers positief voor de economie én consumenten. Netto gaan mensen met een laag tot middeninkomen er iets op vooruit. Iedereen die iets minder vlees eet en meer groente of vleesvervangers gaat er ook op vooruit. Consumenten zullen gezonder eten, waardoor hun gezondheid beter blijft of wordt. Hierdoor zullen de zorgkosten minder stijgen.

Door het gezondere dieet zal vanaf 2025 het aantal nieuwe patiënten met diabetes met 7,6% afnemen (4.434 personen). Bij beroerte is de daling 27,7% (2.883 mensen) en bij dikke darmkanker is de daling 2,9% (454 mensen). Verder zal dit voorstel zorgen voor een afname van de veevoerproductie en het aantal geslachte dieren. En het bespaart 18 miljoen kuub water.

Jij kunt helpen!
Om dit breed gedragen voorstel waar te maken is jouw steun nu nodig. Teken de petitie die de politiek oproept om de eerlijke vleesprijs snel door te voeren.

Ondertekenen nu op www.eerlijkevleesprijs.nl.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel