Skip to main content
Nieuws

Persbericht: Transitie naar plantaardig voedsel vraagt keuze voor concrete maatregelen, concluderen Politiek, bedrijfsleven en NGO op Plant the Future diner.

Geschreven door 14 oktober 2022oktober 17th, 2022No Comments

Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit neemt Tienpuntenplan ‘Plantaardig het Nieuwe Normaal’ aan van Natascha Kooiman, kwartiermaker Transitiecoalitie Voedsel 

Foto door Frank Mechielsen

PERSBERICHT
De Bilt, 14 oktober 2022

Tijdens het tweede Plant The Future diner, op 13 oktober 2022 in Nieuwspoort, onderstreept Minister Adema zich te willen inzetten voor de kabinetsdoelstelling rond ons eetpatroon, namelijk een 50/50 verhouding plantaardige/dierlijke eiwitten. Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans, benadrukt tijdens deze avond de rol van de voedselomgeving in de eiwittransitie. Deze oproepen vinden veel steun aan de tafels waar bedrijfsleven, banken, supermarkten, boeren, wetenschap, NGO’s en politici van verschillende partijen zich hebben verzameld op initiatief van de Transitiecoalitie Voedsel (TcV). Onder de noemer ‘Plantaardig het Nieuwe Normaal’ wordt aan de tafels nagedacht over de oproep van TcV kwartiermaker Natascha Kooiman om tot concrete maatregelen te komen. Ten opzichte van vorig jaar valt op dat er naast koplopers, veel meer gangbare partijen aanwezig waren. Jonathan Karpathios, Chef van The Farm Kitchen, laat de gasten aan tafel proeven hoe we zonder vlees, vis en zuivel naar een lekker en toekomstbestendig voedselpatroon kunnen.
Een duurzame voedselomgeving en een gezonde boterham voor de boer
Dit jaar sprak het kabinet zich uit over een doelstelling voor de eiwittransitie – de overgang naar een eetpatroon met minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten – en benadrukt zij het belang van een actieplan. Natascha Kooiman, kwartiermaker van de Transitiecoalitie Voedsel en initiatiefnemer van het Plant The Future diner, stelt dat het bedrijfsleven en de boeren een grote verantwoordelijkheid hebben, maar dat overheid juist ook een cruciale rol dient te spelen bij de eiwittransitie: “We zijn in een nieuwe fase aangekomen. De tijd van agendasetting wordt nu langzamerhand een tijd van het komen tot concrete acties, maatregelen en wet- en regelgeving. Koplopers moeten worden beloond en achterblijvers moeten worden gestimuleerd.”
Vicepresident Timmermans benadrukt tijdens de avond de cruciale rol van de voedselomgeving in de eiwittransitie. Hij stelt: “The problem is (..) that Europeans live in a food environment that neither encourages nor facilitates healthy and sustainable diets. We [the European Commission] are in the business of helping citizens take a well-informed decision. And make the healthy choice the easy choice.”
Kwartiermaker Natascha Kooiman biedt daarop het 10-puntenplan ‘Plantaardig Het Nieuwe Normaal’ aan Minister van Landbouw Natuur & Voedselkwaliteit Piet Adema aan.  Dit plan kent aanbevelingen om de omslag naar een gezond, duurzaam en meer plantaardig eetpatroon te versnellen en in beleid te verankeren. “De voedselomgeving – aanbod, reclame en straatbeeld – is de belangrijkste bepaler van ons eetgedrag, zo toont wetenschappelijk onderzoek aan.” En erna stelt Natascha Kooiman “daarom ligt de focus in het plan op concrete maatregelen die genomen kunnen worden voor een duurzamere, plantaardigere en gezondere voedselomgeving.”
Minister Piet Adema, reageert: “De eiwittransitie heeft een belangrijke rol in de landbouw van de toekomst. De hele keten moet die transitie helpen vormgeven zodat de boer ook een verdienmodel heeft. Ik ga me inzetten voor de eiwittransitie en de kabinetsdoelstelling van 50% plantaardige consumptie. We hebben iedereen nodig, ik wil ook met alle sectoren in gesprek dus blijf me aan mijn jasje trekken.”
Kansen voor boeren en bedrijfsleven
Bedrijven benadrukken tijdens het diner de kansen van de eiwittransitie voor Nederland als eiwitland. David Fousert CEO van Royal AVEBE: “De plantaardige revolutie biedt volop kansen voor ons als bedrijf, voor onze boeren, de akkerbouwsector en Nederland. Wij zijn onderdeel van de oplossing en hebben van de overheid een integrale aanpak nodig, door de ketens heen. Duidelijke keuzes maken en vooral samenwerking.”
Bart Grobben van de Nieuwe Melkboer vertelt hoe zijn bedrijf van traditioneel melkveebedrijf is omgeschakeld naar een sojaproducent. Grobben benadrukte dat er noodzaak bestaat om de verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten op wereldniveau in balans te brengen, maar ook dat juist Nederland in een luxepositie zit om te bewerkstelligen.
Grobben werkt samen met FrieslandCampina die daarmee de noodzaak van een inzet op ook plantaardig laat zien.
Meer plantaardige werklunches
Verschillende bedrijven geven aan dat ze hun personeel graag een gezonde, duurzame en meer plantaardige lunch willen bieden. Werkgevers deelden hun ervaring. Fabiano Giavarra, verantwoordelijk voor duurzaamheid binnen Schneider Electric:  “Dit is makkelijker als de werkgever een fikse korting mag geven of de gehele kosten op zich neemt. Ondersteuning vanuit de overheid om dit belastingtechnisch interessanter te maken zou andere werkgevers kunnen motiveren ook voor duurzame en gezonde werklunches te gaan”.
Managing Director van Compass Group, Kef van Helbergen, beschrijft hoe de cateraar met 450.000 gasten per week inzet op plantaardig: “Onze reis naar een betere wereld luidt een nieuwe werkelijkheid in, namelijk dat onze gasten meer plantaardig eten. Om dat te bereiken, maken we een plantaardige eetomgeving het nieuwe normaal. In steeds meer van onze restaurants is maar liefst 80% van ons aanbod plantaardig. Hiermee zorgen we dat onze gasten duurzamer en gezonder gaan eten zonder ongewenste keuzes te verbieden. In een grote pilot testen we wat een plantaardige eetomgeving betekent voor gasttevredenheid en klanttevredenheid, maar ook wat het effect is op CO2 uitstoot en de voedingswaarde van ons productaanbod.”
Contact
Mocht u meer willen weten over het Plant the Future diner, Transitiecoalitie voedsel of/en de eiwittransitie, of voor fotografie neem dan contact op met:
Natascha Kooiman: natascha@transitiecoalitievoedsel.nl – 06 54 36 62 00
Over Transitiecoalitie Voedsel

De Transitiecoalitie Voedsel is een coalitie van 200 transitiedenkers en -doeners in de wereld van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid. Met elkaar willen wij de omslag naar een nieuw landbouw- en voedselsysteem versnellen. Een systeem waarin duurzaamheid, gezondheid, transparantie, eerlijke prijzen en perspectief voor de boer centraal staan. Wij fungeren als uitdager van het huidige systeem en bundelen de krachten van ondernemers, boeren, wetenschap, kennisinstellingen en NGO’s om de beoogde verandering te realiseren. Onze speerpuntthema’s zijn verduurzaming van de landbouw, eiwittransitie, voedselomgeving en truepricing. In een paar jaar tijd zijn we uitgegroeid tot een gezaghebbende stem en een gewilde gesprekspartner voor overheden, politici, bedrijfsleven, wetenschap en NGO’s. Stichting Transitiecoalitie Voedsel wordt mede mogelijk gemaakt met de steun van Stichting DOEN.

Voor meer informatie zie www.transitiecoalitievoedsel.nl.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel