Skip to main content
Nieuws

Transitiecoalitie Voedsel blij met TAPP-voorstellen voor een eerlijke vleesprijs

Geschreven door 5 november 2019oktober 22nd, 2021No Comments
Transitiecoalitie voedsel

Het internaliseren van verborgen externe kosten is een van de speerpunten van de Transitiecoalitie Voedsel vandaar dat wij op maandag 4 november ook bij de uitreiking waren van het TAPP-rapport aan de tweede kamer. We zien dat als een zeer belangrijke interventie om tot een fundamenteel ander landbouw- en voedselsysteem te komen. Een model waarin transparantie, duurzaamheid, gezondheid en eerlijke prijzen en inkomens centraal staan ipv volume, lage prijzen en lage inkomens voor boeren met steeds hogere maatschappelijke kosten zoals nu het geval is. 

Kwartiermaker Willem Lageweg: ‘Wij werken aan het beprijzen van externe kosten via een reeks van interventies en onze bijdrage aan de TAPP voorstellen is er daar een van. De TAPP Coalitie richt zich specifiek op het beprijzen van externe kosten van dierlijke producten (TAPP staat voor True Animal Protein Pricing). Het voorstel voor het beprijzen van de externe kosten van vlees is hun eerste concrete actie’.

Klik hieronder voor meer informatie over de concrete voorstellen en de onderliggende berekeningen:

Daarin leest u ook hoe de inkomsten uit deze heffingen worden aangewend voor compensatie van de meerkosten bij de lagere inkomens, voor een lagere BTW op groenten en fruit en voor het verder verduurzamen van de agrarische sector. Uit een eerste opiniepeiling blijkt veel steun voor de plannen van de TAPP coalitie.

Lageweg: ‘Als Transitiecoalitie Voedsel zijn we hier blij mee. Het is heel goed dat het vraagstuk van de verborgen externe kosten van de vleesproductie en –consumptie nu concreet met cijfers op tafel komt. En er zijn nu creatieve voorstellen waarmee overheden en marktpartijen aan de slag kunnen. Wij denken dat de voorstellen zeker effect gaan hebben op consumentenbewustzijn en de beleidswereld’.

Onze kanttekeningen
We hebben echter ook twee belangrijke kanttekeningen die de effectiviteit van het model raken:

  1. We zijn nadrukkelijk voorstander van het principe de vervuiler betaalt, maar dan ook in alle schakels van de keten. Daarom bepleiten wij heffingen op de inputs die aan de vleesproductie ten grondslag liggen (kunstmest; veevoeder/soja; stikstof). Daar zit immers de meeste vervuiling en uitstoot. Naar onze mening brengt dit meer innovatie, reductie en dus positieve impact in de hele productieketen dan louter een verhoging van de consumentenprijs, hoe belangrijk die ook is. We erkennen dat deze aanpak complexer is en meer tijd vraagt maar vanwege de door ons verwachte effectiviteit vinden we dat hier verder studie naar moet worden gedaan. Dat zullen we vanuit de TcV ook oppakken, o.a. voortbouwend op de voorstellen van de Commissie Maij naar het verdienvermogen van de kringlooplandbouw. Wij hopen dat de methode van bronheffingen uiteindelijk de methode van een algemene verbruiksheffing kan gaan vervangen’, aldus Lageweg.
  2. In de huidige voorstellen ziet de producent die vlees produceert met lage inputs en lage milieubelasting dat zijn consument dezelfde heffing betaalt als de consument van de producent met een hoge milieubelasting. Het risico van een algemene heffing op vlees is dat het absolute prijsverschil tussen gangbaar en duurzaam vlees gelijk blijft en het goedkope vlees nog steeds veel gekocht blijft worden en misschien zelfs wel meer dan nu (ondanks een relatief kleiner prijsverschil). Lageweg: ‘Wij vinden het – ondanks de vrijkomende bedragen voor duurzame landbouw – onjuist duurzame producenten in de winkel op dezelfde manier te behandelen als de gangbare bedrijven. En bij de aanwending van de gelden pleiten wij sterk voor het belonen van boeren voor hun positieve impact per ha in plaats van een beloning per kg geproduceerd vlees, omdat een vergoeding per kg een verkeerde efficiencyprikkel geeft.’

Kortom, de Transitiecoalitie Voedsel steunt het TAPP initiatief. Laten we hier maar snel mee beginnen dan kunnen we er ook veel van leren terwijl wij doorwerken aan voorstellen die de effectiviteit verder kunnen verhogen.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel