Nieuws

Transitiecoalitie Voedsel in gesprek met VWS staatssecretaris Blokhuis

By 3 december 2018 september 5th, 2019 No Comments

Op 30 november jl. hebben Willem Lageweg en Joost de Jong van de Transitiecoalitie Voedsel een nuttig gesprek gevoerd met Staatssecretaris Blokhuis van VWS over het Preventieakkoord. Het gesprek spitste zich toe op de maatschappelijke kosten van het voedselsysteem voor de volksgezondheid, op onze plannen voor een supermarkt benchmark en op het etiketteringssysteem voor voedsel dat in voorbereiding is.

Vanuit de coalitie is aangegeven waarom het principe van ‘True price’ niet alleen van belang is voor duurzaamheid, maar ook voor de volksgezondheid. De staatssecretaris informeerde heel belangstellend en beziet de mogelijkheden voor meer informatie en onderzoek op dit terrein.

Verder was Blokhuis erg geïnteresseerd in de aanpak voor een benchmark van supermarkten. Afgesproken is dat er vanuit VWS meegedacht wordt over de uitvoering daarvan.

Na afloop liet de staatssecretaris weten het gesprek als zinvol te beschouwen. Het gesprek wordt voortgezet tijdens een werkbezoek dat de coalitie voor de staatssecretaris zal organiseren