Skip to main content
Nieuws

Verslag TcV Connected | Actieplan voor een gezonde en duurzame voedselomgeving

Geschreven door 30 juli 2020november 2nd, 2021No Comments
Transitiecoalitie voedsel

De 3e online meet-up van #TcVConnected op 22 juni was goed bezocht met 63 deelnemers. Bij de inschrijving vooraf was een poll georganiseerd om het 10-puntenplan onder de deelnemers te toetsen en te kijken welk punt als meest belangrijk werd bevonden. Na een kort welkom van Natascha Kooiman, werden de poll resultaten als eerste gepresenteerd.

True Cost True Price stonden bovenaan met 67%, gevolgd door Topprioriteit: het zorgen dat een gezonde en duurzame voedselomgeving top prioriteit van de overheid wordt (50%) en net daaronder de ingrepen die nodig zijn om in Supermarkten en Catering de verhouding van het aanbod zo te wijzigen, dat duurzaam en gezond de norm is (48%). Als vierde eindigde de verplichte opname van duurzaam en gezond voedsel op Scholen (43%) met bijbehorend aanbod, ook in kinderdagverblijven, sportverenigingen etc.

Irene Mommers, partner bij BeBright, programmamanager van Diagnose Voeding en Gezondheid, auteur van “Goed Gevoed” en actief lid van de TcV kerngroep Voedselomgeving was de eerste spreker. Consumenten besteden in NL 62 miljard euro per jaar aan voedingsinkopen, vooral in de supermarkt maar ook in de bedrijfskantine, onderweg etc. Die omgevingen worden beinvloed door trends en ontwikkelingen van (sterk vereenvoudigd) de consument en de productie/industrie. Boerenbedrijven in Nederland staan bijvoorbeeld enorm onder druk en innovatie is hard nodig. Dit is ook zichtbaar in de Farm to Fork Strategie en de Green Deal van de EU die streeft naar een klimaat neutraal Europa in 2050. Wat zijn nu, gezien de trends en ontwikkelingen uitdagende en haalbare doelstellingen per deelomgevingen voor over 5, 10 en 20 jaar?  We gaan uit van deelomgevingen omdat er simpelweg niet sprake is van 1 voedselomgeving. De omgeving waarin men zich beweegt verschilt met name per leeftijdscategorie. Als TCV willen we een beeld vormen van de uitdagende en haalbare doelstellingen per deelomgeving zodat we hen kunnen verleiden of aanjagen tot acties met handreikingen of benchmarks.

Vervolgens sprak Emma Coles, ook actief lid van het TcV Kernteam Voedselomgving. Emma is oprichter en partner FoodSmart Advisors, programma manager bij Voeding Leeft en was daarvoor hoofd sustainable retailing bij de grootste Nederlandse supermarkt. Zij illustreerde hoe belangrijk de omgeving is voor ons gedrag: 15 jaar geleden fietste ze nauwelijks, en nu dagelijks. Wat is er gebeurd? Emma is intussen naar Nederland verhuist waar de nadelen van het fietsen in Londen veranderden in voordelen! En zo werkt het ook met eten. Zoals de TcV al eerder kopte: Waar je bent bepaald wat je eet!

Emma gaf een toelichting op de totstandkoming van het TcV 10 punten plan dat het startpunt is voor een manifest over een toekomstbestendige voedselomgeving. Emma refereerde aan het success van zo’n aanpak waarin een coalitie van stakeholders gezamelijk prioriteiten stelt en nastreeft, wat bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk geleid heeft tot de invoering van de suikertax (een maatregel die nu al door 40 landen is ingevoerd, maar nog niet in NL).

Tijdens breakout sessies werd deelnemers gevraagd hun suggesties en ideeen te delen voor de belangrijkste next step. Er waren 10 groepen. Dit leidde tot een rijke oogst aan tips en overwegingen voor het kern team om mee te nemen in de ontwikkeling van de visie voedselomgeving die hoog op de TcV agenda staat.

Een greep uit de breakout resultaten:

  • het belang van het zichtbaar maken van de impact van kleine aanpassingen in het eetpatroon op de gezondheid, of op duurzaamheids aspecten om zo mensen te overtuigen dit ook te gaan doen.
  • nodig om alle groepen een handelingsperspectief te bieden en influencers in te zetten.
  • niet links laten liggen van de snackbar sector, juist ook daar met kleine stapjes richting gezond en duurzamer toewerken (hoewel gezond niet een term is die resoneert bij de afnemers, fit of vitaal slaat mogelijk beter aan).
  • beginnen bij de jeugd: reduceren van de invloed van bedrijven op scholen en terug dringen fast food ketens in hun buurt. Het programma De Gezonde School biedt daarvoor hele mooie inspiratie en ondersteuning. Ook Jong Leren Eten werd genoemd en het aanpakken van kindermarketing, waarvoor de TCV optrekt met UNICEF Nederland.
  • Belang van combineren duurzaam en gezond! Bij voldoende vraag stijgt het aanbod vanzelf.
  • Belangrijk om de Europese markt beter beschermen, geen import vlees, soja en eieren meer toestaan biedt een kans voor plantaardige eiwit. True price moet geïntegreerd worden in het EU Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, dan wordt alles in de winkel duurzamer. Nu is biologisch bijvoorbeeld nog veel duurder dan gangbaar in de supermarkt, zo stimuleert men onduurzaam!
  • Voedselomgeving werd gezien als belangrijker, want effectiever, dan educatie in een van de groepen, maar beiden werden als nodig gezien.
  • Breder visualiseren en consumenten informeren wat korte ketens inhouden. Keuze in de supermarkt vaak gebaseerd op prijs, terwijl men niet weet dat er veel “onzin producten” verkocht worden. Influencers kunnen dit kracht bij zetten.

Een andere groep onderstreepte juist daarom het belang van de voedselomgeving: Mensen gezonder laten eten door hen zelf intrinsiek gemotiveerd te maken is heel lastig. Daarom is het zo belangrijk om naast kennis en vaardigheden een voedselomgeving te hebben die de gezonde keuze de makkelijkste maakt (ook als mensen daar niet expliciet naar op zoek zijn).

Liesbeth Venema van het Voedingscentrum reageerde tijdens de terug koppeling dat het voedingscentrum de strategieën die genoemd staan in het 10 punten plan onderschrijft. In haar groep werd een suikertax gezien als een goede start voor True pricing. Ook werd aangeraden om zorgverzekeraars te laten investeren. Een andere groep adviseerde de komende verkiezingen te gebruiken. Politieke partijen te benaderen en per partij de boodschap net iets anders in te steken.

In de afsluiting gaf Natascha aan dat de volgende stap, het ontwikkelen van de visie en routekaart voor een toekomstbestendige voedselomgeving aardig op het zelfde spoor zit als de uitkomsten van de poll en van veel van de inputs die tijdens deze sessie door deelnemers zijn gegegeven. Ook worden er nu al aanbevelingen voor verkiezingsprogramma’s ontwikkeld. In de brief die de TcV deze week naar VWS stuurde is meer te lezen over maatregelen die nodig zijn om onze Voedselomgeving zo in te richten dat de gezonde en duurzame keus ook de makkelijkste en aantrekkelijkste wordt. We kijken er naar uit om samen met deelnemers aan de sessie, experts en stakeholders van de verschillende voedselomgeving een sterke visie en effectieve route kaart te ontwikkelen!

 

Verslag: Arine Valstar

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel