Skip to main content
Nieuws

Voedsel Anders Conferentie 2022

Geschreven door 1 juni 2022No Comments

Samen op weg naar een Democratisch Voedselsysteem:

Transitiecoalitie Voedsel is aanwezig bij De Voedsel Anders Conferentie die vrijdag 10 en zaterdag 11 juni op de Wageningen Universiteit plaats vindt.

Twee dagen met veel interactieve sessies vol inspiratie en kennis om samen te bouwen aan een democratisch voedselsysteem!

Het voedselsysteem kan en moet anders. Voor gezond lokaal voedsel, klimaat, biodiversiteit en een eerlijk inkomen voor de boer(in). Op vrijdag 10 juni en zaterdag 11 juni vindt de Voedsel Anders conferentie plaats op de Wageningen Universiteit. Vijf rondes met interactieve workshops en boeiende sprekers. Verbreed je netwerk, laat je inspireren en inspireer anderen.

De workshops zijn verdeeld in de volgende zes thema’s:

  1. Thema: Bodem, biodiversiteit en klimaat

Een gezonde bodem, biodiversiteit en klimaat. Dit is de basis van een agroecologische voedselproductie. We versterken landbouw die samenwerkt met de natuur en vertrekt vanuit lokale kennis, middelen en netwerken.

  1. Thema: Regionale Voedselsystemen

Regionale voedselsystemen met korte productie- en verwerkingsketens die burgers en boeren verbinden zodat zij de prijs en de kwaliteit van hun voedsel meer in eigen handen houden. We streven ook naar meer transparantie en verbinding in ons voedselsysteem.

  1. Thema: Rechtvaardig handels- en landbouwbeleid en eerlijke prijzen

Rechtvaardig handels-, landbouw- en visserijbeleid moet er voor zorgen dat boeren en vissers eerlijke en stabiele prijzen krijgen én dat consumenten prijzen (kunnen) betalen waarin alle milieu-, sociale- en dierenwelzijnskosten zijn verrekend (‘true pricing’). Voedselsoevereiniteit en mensenrechten, inclusief het recht op voedsel, staan centraal binnen dit beleid.

  1. Thema: Toegang tot land en water

Toegang tot grond, water en zaden waarbij de rechten van boeren, herders en vissers die van lokale natuurlijke hulpbronnen leven, zijn beschermd. De duurzame toegang en zeggenschap van boeren en lokale (inheemse) gemeenschappen over land, water en bossen, én genetische diversiteit van vee en zaden, moet gegarandeerd zijn.

  1. Thema: Anders Eten

Anders eten. We streven naar gezond eten dat toegankelijk is voor iedereen, dat op een duurzame wijze is geproduceerd en zoveel mogelijk uit de eigen regio komt. Het centraler stellen van plantaardige eiwitten is essentieel voor een klimaatvriendelijkere leefstijl. We onderstrepen de verbindende rol van voedsel in de samenleving en omarmen de vele voedselculturen in ons land.

  1. Thema: Samen op weg

De voedselbeweging bestaat uit vele puzzelstukjes. Iedereen heeft daarin zijn of haar eigen rol. Binnen het thema Samen op weg vind je een aantal workshops die ons kunnen helpen om de verschillende puzzelstukjes binnen de voedselbeweging beter aan elkaar te verbinden en gezamenlijk verder te komen.

Aanmelden kan via www.voedselanders.nl/aanmelding

Bekijk hier het programma

Vragen? info@voedselanders.nl

 

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel