Skip to main content
Nieuws

Bedrijfsleven aan zet bij duurzaam en gezond voedsel

Geschreven door 3 oktober 2022No Comments

De wil en de discipline van consumenten om gezond te eten is niet opgewassen tegen de marketingkracht van bedrijven. Dat is de stelling van directeur grootaandeelhouder Jan Buining van voedingsmiddelenproducent Tasty Basics. Buining: ‘Bedrijven moeten het voortouw nemen om consumenten gezonder te laten eten. Daarvoor is een heel andere kijk op voedsel nodig. Voedsel wordt nu te eenzijdig bekeken. Planten worden teveel uit elkaar gehaald en vaak te intensief bewerkt voordat ze bij de consument op het bord belanden. Daardoor gaan veel waardevolle voedingsstoffen verloren. Het gaat om het hele verhaal van bodem tot plant tot humane gezondheid. Het gaat om een nieuw narratief waaraan met spoed gewerkt moet worden’.

Integrale visie

Een meer integrale visie op voedsel was het centrale thema tijdens een recente koploperbijeenkomst van de Transitiecoalitie Voedsel waar Buining zijn visie presenteerde. De bijeenkomst werd georganiseerd in nauwe samenwerking met Future Food Utrecht waarmee Universiteit Utrecht duurzaam en gezond voedsel wil stimuleren. Hoogleraar Johan Garssen stond stil bij een integrale kijk op gezondheid. Hij vertelde o.a. hoe nu onderzoek wordt gedaan naar de effecten van minder bewerkte melk op de gezondheid van de mens. Petra Boorsma van Biosintrum legde uit hoe in Friesland met zo’n 50 boeren wordt gewerkt aan meer inzicht in het effect van een gezonde bodem. Het hele spectrum van gangbare tot biologische en regeneratieve boeren doet mee. De eerste resultaten lijken een positief effect te tonen tussen een gezonde bodem en bepaalde stoffen in de plant die van invloed kunnen zijn op de humane gezondheid.

Bedrijven voorop

De bijeenkomst was een vervolg op een eerdere koploperbijeenkomst over dit onderwerp.
Zie https://transitiecoalitievoedsel.nl/tcv-kolopersevent-eerst-met-de-rug-naar-de-consument/. De bijeenkomsten dienen als een verkenning van de vraag of en hoe boeren en bedrijven een veel grotere rol kunnen spelen bij een gezond voedingspatroon van de mens. De conclusie was unaniem dat hier veel potentie ligt maar dat nog veel stappen moeten worden gezet voordat bedrijven hierin echt voorop gaan. De Transitiecoalitie Voedsel verkent nu de mogelijkheden hoe hierop kan worden voortgeborduurd. Bedrijven en personen die hierbij een rol willen spelen zijn van harte welkom om mee te denken. Reacties kunnen naar Zsuzsan Proos: zsuzsan@transitiecoalitievoedsel.nl

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel