Skip to main content
Nieuws

TcV kolopersevent: “Eerst met de rug naar de consument”

Geschreven door 10 december 2021No Comments

Jaarlijks organiseert de Transitiecoalitie Voedsel voor leden-koploperbedrijven een inspiratiebijeenkomst. Dit jaar waren we te gast bij Hutten catering. De 15 aanwezige ondernemers spraken met elkaar over gezonde voeding als driver voor de businesscase. Breed was de conclusie dat gezonde voeding bij de industrie, de supermarkten en de horeca veel te weinig aandacht krijgt. In de sector zijn marges, gemak, lage prijzen en bewerkte producten de dominante factoren. De consument is daar inmiddels sterk aan gewend. In de ogen van de aanwezige bedrijven is de consument onvoldoende krachtig om dit te veranderen. Ondernemers moeten hierin zelf een veel grotere verantwoordelijkheid nemen. ‘In het belang van de consument moet je eerst met je rug naar de consument gaan staan en uitzoeken wat goed, gezond en duurzaam voedsel is’, zo werd gezegd. En dan moet je op een creatieve en overtuigende manier de weg naar de markt zoeken. Bedrijven als Tasty Basics, Hutten Catering, Ekoplaza, Antropia, Koppert Cress en Eosta doen dat. Ook Dutch Cuisine zit op dat spoor. Zij hanteren eigen en ambitieuze definities van wat gezond voedsel is en stellen hun inkoopbeleid en bewerkingsprocessen daar helemaal op in.

De aanwezige ondernemers inspireerden elkaar met de keuzes en afwegingen die ze op dit terrein zelf maken. Dat is niet altijd eenvoudig maar zeker ook niet zonder succes. Er was grote teleurstelling over de lakse en soms zelfs ongeïnteresseerde houding van de overheid op dit terrein. En dat terwijl gezonde voeding zo’n grote rol kan spelen in het voorkomen en genezen van tal van ziektes. Transitiecoalitie Voedsel gebruikt de inspiratie uit deze bijeenkomst als input voor haar agenda en rol voor de komende jaren. In het begin van het nieuwe jaar worden daarin keuzes gemaakt.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel