Skip to main content
Nieuws

Boerenraad gangmaker achter nieuwe kennisinfrastructuur

Geschreven door 10 december 2021No Comments

Als spinoff van de Transitiecoalitie Voedsel houdt de Boerenraad zich bezig met het verbinden en inspireren van boeren in alle soorten en maten, variërend van donkergroen tot gangbaar. In een sterk verdeelde en gepolariseerde sector wil de Boerenraad een veilige ruimte bieden om aan oplossingen te werken, met respect voor elkaars verschillen. Een belangrijk project daarin is ‘De Plaatsen’. Dit project beoogt een kennisinfrastructuur te ontwikkelen waarmee boeren gemakkelijker en sneller van elkaar en met elkaar kunnen leren. Ook het leren door en samenwerken met burgers krijgt een belangrijke plek in ‘De Plaatsen’.

‘De Plaatsen’ bouwt voort op aanwezige praktijkkennis en voorbeeldbedrijven. De bedoeling is dat er een aantal fysieke plekken komen waar ontmoeting, inspiratie en kennisdeling kan plaats vinden. Het plan is inmiddels getoetst bij een groot aantal organisaties en personen. Ook vindt overleg plaats met potentiële financiers. In Boxtel is al een eerste locatie gevonden waar het concept in de praktijk kan worden gebracht. Kwartiermakers zijn bezig om ook in andere regio’s geschikte locaties te vinden. Een groot aantal onderzoekers en kennisinstellingen hebben hun medewerking toegezegd. Ook de Transitiecoalitie Voedsel steunt de plannen. Ze bouwen o.a. voort op eerdere voorstellen zoals onze aanbevelingen aan het ministerie van LNV mbt het agro kennissysteem. Zie Aanbevelingen vanuit de boerenpraktijk voor een nieuw agrokennissysteem.

 

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel