Skip to main content
Nieuws

Terugblik webinar: transitie in landbouw en voedsel

Geschreven door 10 december 2021december 13th, 2021No Comments

Van herrie naar muziek

Op donderdag 25 november organiseerden we onze laatste #TcVConnected van 2021 over de landbouw- en voedseltransitie. Met elkaar keken we aan de hand van de transitietheorie op een andere manier naar veranderingen van de afgelopen tijd en wat er nog komen gaat aan de hand van de transitietheorie. Welke patronen zien we, kunnen we fases in de transitie herkennen en welke interventies horen hier bij?

Het webinar bood een kennismaking met wetenschappelijke kennis op basis waarvan de Transitiecoalitie Voedsel (mede) haar beleid bepaalt. Spelers in de landbouw- en voedselsector kregen zo een beeld van rollen die zij kunnen spelen om de verandering te versnellen.

Frederike Praasterink en Anne van Veen vertelden kort over het programma ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’ van de Nationale Wetenschapsagenda. Dit programma onderzoekt op macro niveau het vraagstuk hoe de transitie in de Nederlandse landbouw kan worden versneld. In het NWA programma staan de maatschappelijke opgaven centraal en wordt vanuit meerdere invalshoeken en wetenschappelijke disciplines gekeken naar  de verduurzaming van de landbouw- en voedselsector. Een aantal deelnemers discussieerde met Frederike en Anne over het subonderdeel “Versnellingsagenda”.

Lucas Simons (NewForesight) en André Nijhof (Nyenrode University) lichtten hun vier fasen model van Sustainable Market Transformation toe. Elke grote oplossing voor een probleem gaat door deze fasen heen. Van losstaande projecten in fase één, via het ontwikkelen van verdienmodellen en concurreren in fase 2, naar ronde tafels en een sectoraanpak in fase 3 en institutionaliseren in fase 4. “Het is alsof de sector leert om van herrie maken te transformeren naar een wel klinkend orkest”.

In de breakouts werkten de deelnemers met een matrix waarin per fase de rol van de spelers in de sector uitgewerkt staat. Dit leidde tot nieuwe vragen, zoals de rol van de gemeente of provincie in deze theorie en de vraag wat een bepalende speler in fase twee (een benchmark om concurrentie te stimuleren) moet doen om te zorgen dat een oplossing naar de volgende fase gaat.

Vervolg
Het webinar bood de deelnemers een eerste kennismaking met het NWA programma en de transitietheorie van NewForesight/Nyenrode. TcV is nauw betrokken bij het NWA programma en zal regelmatig updates geven. Lucas Simons en André Nijhof bieden cursussen aan over hun theorie (www.leadsustainablechange.org). TcV overweegt om een verkorte versie hiervan aan haar eden aan te bieden.

Terugkijken
Bekijk de opname via deze link.