Skip to main content
Nieuws

BREED DRAAGVLAK BIJ POLITIEK ÉN BEDRIJFSLEVEN TIJDENS 2E PLANT THE FUTURE DINER

Geschreven door 10 november 2022No Comments

Het tweede Plant The Future diner, hét stakeholdersdiner met als onderwerp de eiwittransitie, was een groot succes.

Tijdens het diner onderstreepte de nieuwe LNV minister Adema zich te willen inzetten voor de kabinetsdoelstelling rond ons eetpatroon, namelijk een 50/50 verhouding plantaardige/dierlijke eiwitten. Ook vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans benadrukte tijdens deze avond, de belangrijke rol van de voedselomgeving – de aanbieders van voedsel dus – in de eiwittransitie. Deze oproepen vonden veel steun in de zaal met 240 gasten uit bedrijfsleven, banken, supermarkten, akkerbouw, wetenschap, NGO’s en politici van verschillende partijen. Onder de noemer ‘Plantaardig het Nieuwe Normaal’ wordt met elkaar nagedacht over de oproep van TcV kwartiermaker Natascha Kooiman om tot concrete maatregelen te komen.

Zij biedt minister Adema tijdens het diner het 10-puntenplan ‘Plantaardig Het Nieuwe Normaal’ aan. Dit plan kent aanbevelingen om de omslag naar een gezond, duurzaam en meer plantaardig eetpatroon te versnellen en in beleid te verankeren. De voedselomgeving – aanbod, reclame en straatbeeld – is de belangrijkste bepaler van ons eetgedrag, zo toont wetenschappelijk onderzoek aan. Daarom ligt de focus in het plan op concrete maatregelen die genomen kunnen worden voor een duurzamere, plantaardigere en gezondere voedselomgeving.

LNV-minister Adema reageert: “De eiwittransitie heeft een belangrijke rol in de landbouw van de toekomst. De hele keten moet die transitie helpen vormgeven zodat de boer ook een verdienmodel heeft. Ik ga me inzetten voor de eiwittransitie en de kabinetsdoelstelling van 50% plantaardige consumptie. We hebben iedereen nodig. Ik wil ook met alle sectoren in gesprek. Dus blijf me aan mijn jasje trekken.”

TcV houdt als aanjager alle partijen betrokken om samen de noodzakelijke versnelling in de eiwittransitie te realiseren.

Kijk voor een uitgebreid verslag op:
https://transitiecoalitievoedsel.nl/plant-the-future-diner-2022-van-agenda-setting-naar-concrete-maatregelen-om-plantaardig-het-nieuwe-normaal-te-maken/

 

 

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel