Skip to main content
Nieuws

Van agenderen naar concrete maatregelen

Geschreven door 10 november 2022No Comments

Dit jaar presenteerde de Transitiecoalitie Voedsel een 10-puntenplan voor de eiwittransitie onder de titel ‘Plantaardig Het Nieuwe Normaal’. Het kabinet heeft daarop gereageerd met o.a. de belofte voor een ‘instrumentenbrief’ en een ‘eiwitmonitor’. Het kabinet ziet de transitie naar plantaardig voedsel bovendien als een kans voor Nederlandse boeren en producten. In navolging op het tienpuntenplan pakken we nu door op 5 punten uit dit plan, waarmee we het kabinet willen helpen om de doelstelling van een 50/50 verhouding in onze eiwitconsumptie te behalen.

Dat doen we door het verder uitwerken van de 5 punten in concrete voorstellen. Hiertoe zijn we continu in gesprek met belangrijke stakeholders zoals boeren, bedrijven en lokale overheden. In 2023 willen we met hen tot een actieagenda komen voor de productie- en consumptiezijde van de eiwittransitie.

Bovendien helpen we kabinet en parlement bij het signaleren van belemmeringen in wet- en regelgeving en het creëren van de juiste randvoorwaarden om de kabinetsdoelstelling te behalen. Prijs en smaak van een product spelen een rol. Maar, zo blijkt uit onderzoek van o.a. PBL, nog veel belangrijker is de voedselomgeving. Daarom zetten we vooral in op de onderstaande punten:

  1. Vermindering van reclame (voor dierlijke producten) buiten de Schijf van Vijf in lijn met de aangenomen motie Dik-Faber/Sazias (1/2/2021) en een stop op stapelkorting en stunten met dierlijke producten onder de kostprijs. Dit kan o.a. door afspraken met de supermarkten, maar ook door het delen van best practices van gemeenten.
  2. Aanpassing van de Wet Loonbelasting (artikel 31a, tweede lid, onderdeel h, van de Wet op de loonbelasting 1964) die werkgevers ‘straft’ indien ze werknemers gratis of goedkoop willen voorzien van een gezonde en duurzame lunch.
  3. Gemeenten moeten meer instrumenten krijgen om een gezonde voedselomgeving te bevorderen conform ‘Juridisch instrumentarium voor een gezonde voedselomgeving in de stad’ en het verzoek van diverse grote gemeenten (aanpassing Omgevingswet en Warenwet).
  4. Afschaffing van de BTW op ongesneden groente en fruit voor 2023 en verbreding van het lopende onderzoek naar afschaffing BTW voor alle peulvruchten en plantaardige alternatieven voor vlees, vis en zuivel.
  5. Onderzoek naar de mogelijkheid om een verplichting in te voeren voor producenten (exporteurs) om eiwit van boeren en bedrijven uit eigen land/van eigen bodem te gebruiken.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel