Skip to main content
Nieuws

Strategie eiwittransitie 2023

Geschreven door 10 november 2022No Comments

Om op koers te blijven met onze missie naar een 40/60 verhouding dierlijk /plantaardig zetten we in 2023 nieuwe stappen op basis van de transitie-analyse eiwittransitie.

Zo stellen we in het voorjaar van 2023, met input van de verschillende systeemspelers, actieagenda’s op voor de productie- en de consumptiezijde. Hierin doen we voorstellen hoe de toekomst van zowel productie als consumptie er voor de verschillende sectoren uit zou moeten zien. Hoe ziet ‘een nieuwe verhouding’ eruit voor horeca? Voor supermarkten? Voor de verwerkende industrie? Dat bespreken we samen met de betreffende sectoren.

De totstandkoming van de actie-agenda’s gebeurt in samenwerking met NewForesight. In aanloop naar die sessie wordt er gewerkt aan een value case. Dit is een weergave in cijfers wat de eiwittransitie in ecologisch, sociaal en economisch opzicht kan opleveren. Op dit moment verkennen we het verdere traject: het komen tot commitment van de spelers aan deze agenda’s; de implementatie en de monitoring. Verschillende gesprekken met financiers, stakeholders en ambtenaren staan gepland om de strategie 2023 tot uitvoering te brengen.

Meer weten over de strategie 2023 of van gedachte wisselen? Neem contact op met Natascha Kooiman, kwartiermaker en portefeuillehouder eiwittransitie en voedselomgeving.