Skip to main content
Nieuws

Strategie eiwittransitie 2023

Geschreven door 10 november 2022juni 5th, 2023No Comments

Om op koers te blijven met onze missie naar een 40/60 verhouding dierlijk /plantaardig zetten we in 2023 – 2024 nieuwe stappen op basis van de transitie-analyse eiwittransitie.

Zo stellen we in het najaar van 2023, i.s.m. de verschillende systeemspelers, actieagenda’s op voor de productie- en de consumptiezijde. Hierin doen we voorstellen hoe de toekomst van zowel productie als consumptie er voor de verschillende sectoren uit zou moeten zien. Hoe ziet ‘een nieuwe verhouding’ eruit voor horeca? Voor supermarkten? Voor de verwerkende industrie? Dat bespreken we samen met de betreffende sectoren.

De totstandkoming van de actie-agenda’s gebeurt in samenwerking met NewForesight. En met input van de relevante NGO’s bij wie die inmiddels hebben opgehaald via onze kerngroep eiwittransitie.

In aanloop naar die sessie wordt er gewerkt aan een value case. Dit is een weergave in cijfers wat de eiwittransitie in ecologisch, gezondheids, sociaal en economisch opzicht oplevert. Op dit moment voeren we het onderzoek naar de eerste drie pijlers uit met Wecr en de PPS True pricing. De value case in economisch opzicht voeren we uit met Food Valley en met steun van LNV en de Provincieën, waarover de gesprekken nu lopen.

Intussen verkennen we het verdere traject: het komen tot commitment van de spelers aan deze agenda’s; de implementatie en de monitoring. Daarnaast vormen we met de kerngroepleden Eiwittransitie van TcV een politieke strategie waarmee we tot synergie komen in het bewegen en ondersteunen van stakeholders om stappen te zetten in de eiwittransitie.

Verschillende gesprekken met financiers, stakeholders en ambtenaren staan gepland om de strategie 2023 en 2024 tot uitvoering te brengen.

Meer weten over de strategie 2023 of van gedachte wisselen? Neem contact op met Natascha Kooiman, kwartiermaker en portefeuillehouder eiwittransitie en voedselomgeving.

 

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel