Skip to main content
Nieuws

BOERENPERSPECTIEF

Geschreven door 10 november 2022No Comments

In maart 2023 zijn er provinciale statenverkiezingen. De toekomst van het landelijk gebied en de landbouw zal daarbij een belangrijk onderwerp zijn. Bij deze verkiezingen wil TcV het onderwerp steun aan boeren op een zodanige manier agenderen dat dit ook terug komt in de coalitieakkoorden die na de verkiezingen worden gesloten. In het bijzonder gaat het dan om  beleid en middelen om boeren – individueel en groepsgewijs – te ondersteunen bij de ingrijpende beslissingen die ze in hun gezinnen en met hun bedrijven moeten nemen. In de werkgroep Boerenperspectief worden de inhoudelijke plannen hiervoor verder uitgewerkt. Kernpunt daarin is het organiseren van een ‘veilige tussenruimte’ waar boeren gebiedsgericht kunnen reflecteren op hun individuele situatie in het licht van de ingrijpende veranderingen die op hen afkomen (zoals ambitieuze doelen en maatregelen op het gebied van klimaat, stikstof, biodiversiteit, water, gezondheid van mens en dier etc.). Van onderop zijn inmiddels diverse organisaties en netwerken bezig om boeren op een vertrouwde manier te ondersteunen bij deze ingrijpende vragen. Denk aan initiatieven als Wij.land, Duinboeren, Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Living lab Fryslan. Denk ook aan het groeiende aantal erfcoaches, de programma’s van de regionale LTO-organisaties en NAJK. En als nieuwe loot aan deze stam is recent het concept Plaatse geïntroduceerd.

Soms is er hierbij sprake van ondersteuning en betrokkenheid van de provincie. In andere gevallen niet of nog niet. TcV wil dat er bij alle provincies op dit terrein beleid en ondersteuning komt conform de voorstellen die vanuit Boerenperspectief worden ontwikkeld. Dit is nu relevant omdat in alle provincies gewerkt wordt aan PPLG’s (Provinciaal Plan Landelijk gebied).

 

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel