Skip to main content
Nieuws

Groenboerenplan

Geschreven door 10 november 2022No Comments

Diverse donkergroene boerenorganisaties werken sinds kort nauw samen om bij te dragen aan perspectief voor de boeren in ons land. Onder hen Caring Farmers en de koepels van de biologische, de biodynamische en de agro-ecologische boeren. De samenwerking vindt plaats onder de vlag van het groenboerenplan.

Het groenboerenplan bevat 10 punten waarmee de omslag naar een duurzame landbouw kan worden versneld. Zoals truepricing, grondgebonden kringlooplandbouw, onafhankelijke ondersteuning van boeren met kennis, betaalbare toegang tot grond en stimulerende maatregelen om de consumptie van gezond en duurzaam voedsel te bevorderen. De Transitiecoalitie Voedsel ondersteunt dit initiatief en is ook betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen in een strategische agenda voor de toekomst. De coalitie achter het groenboerenplan kiest voor een positieve toonzetting en een aanpak waar alle boeren van kunnen profiteren.

Het Groenboerenplan werd op 6 juli jl. aangeboden aan: Henk Staghouwer, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Christianne van der Wal-Zeggelink, Minister voor Natuur en Stikstof