Skip to main content
Nieuws

GEZONDE BODEM ALS BRON VOOR ONZE EIGEN GEZONDHEID

Geschreven door 7 november 2022november 10th, 2022No Comments

De bodem waarin ons voedsel wordt verbouwd heeft een belangrijke invloed op onze eigen gezondheid. Dat zou nog wel eens kunnen leiden tot een belangrijke paradigma shift in ons denken over gezonde voeding. De relatie tussen een gezonde bodem, gezonde gewassen en gezonde mensen is een logisch drieluik zou je denken. Maar zo eenvoudig is de werkelijkheid niet. Consumenten hebben nog nauwelijks besef van het belang van een gezonde bodem voor de kwaliteit van hun voedsel. Slechts een kleine groep boeren beseft dat er een verdienmodel kan zitten in een gezonde bodem als onderscheidend vermogen voor hun producten. En de wetenschap is nog niet in staat om eenduidig een koppeling te leggen tussen de kwaliteit van de bodem en het effect op de humane gezondheid van producten die van deze bodem afkomstig zijn.

Kortom, er is nog een lange weg te gaan voordat de bodem de erkenning krijgt die ze verdient. Louis Bolk Instituut en de Transitiecoalitie Voedsel willen daar wat aan doen. Daarom zijn ze met steun van het ministerie van LNV, Triodos Foundation en de IONA Stichting een project begonnen dat zich richt op drie belangrijke actoren: de consumenten, de boeren en de wetenschap. Doel van het project is om een flinke stap verder te komen met een nieuwe en integrale benadering van de relatie tussen de bodem, de gewassen en de effecten van de hieruit voortkomende producten op humane gezondheid: een nieuw narratief.

In het project willen we achterhalen hoe boeren en consumenten binnen dit narratief gemotiveerd en geactiveerd kunnen worden. Worden zij aangesproken door de mogelijke gezondheidseffecten of juist de ecologische voordelen of wellicht beide? Vanuit wetenschappelijk perspectief streven we ernaar om tot heldere definities te komen van een gezonde bodem en een gezond product en tot meer inzicht in verbanden tussen bodem en humane gezondheid. Ook zijn we op zoek naar indicatoren waarmee kan worden gestuurd en gemonitord. Het onderzoek wordt begeleid door een gevarieerde groep wetenschappers, ondernemers en een aantal boeren die hun praktijkkennis inbrengen. Bij 150 boeren die bewust met de bodem omgaan wordt een vragenlijst uitgezet. Het project bouwt voort op eerder onderzoek van Louis Bolk en de Transitiecoalitie Voedsel. Zie  https://transitiecoalitievoedsel.nl/actieagenda-voor-thema-gezonde-bodem-humane-gezondheid/

De bedoeling is om eind volgend jaar met aanbevelingen te komen waarmee de interactie tussen boeren, consumenten en wetenschap kan worden versterkt. Eén van de hoofddoelen van dit project is tevens om bij te dragen aan nieuwe marktperspectieven voor boeren die willen verduurzamen.

 

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel