InterviewsNieuwsVernieuwers aan het woord

Denk mee met Riëlla Hollander

By 16 april 2020 april 24th, 2020 No Comments

Vandaag spreken we met Riëlla Hollander, Managing Director bij Triodos Regenerative Money Centre, onderdeel van Triodos Bank. In dit interview gaan we dieper in op de weeffouten in het systeem die pijnlijk blootgelegd worden door de crisis, specifiek op het concept waarde en de rol van geld.

Het Triodos Regenerative Money Centre is opgericht in 2019 en onderzoekt de regeneratieve mogelijkheden van geld. In de woorden van de Triodos Bank: “wat kan er bereikt worden als we geld lenen, investeren en doneren aan initiatieven, met als hoofddoel positieve transformatie en innovatie?”. Voorheen was Riëlla Director Food & Agriculture binnen Triodos Investment Management waarmee ze een nieuwe visie heeft geformuleerd waarin Triodos Bank oproept tot een systemische verandering van onze voedselsysteem.

Kwetsbaarheid van onze systemen
De coronacrisis laat volgens Riëlla duidelijk de kwetsbaarheid van onze systemen zien. “Het geglobaliseerde (economische) systeem kent een grote mate van afhankelijkheid en wordt nu verstoord met alle negatieve gevolgen van dien. Dit heeft grote impact op onder meer onze klanten, die we zo goed mogelijk willen bijstaan in deze moeilijke tijd. Daar ligt de prioriteit van Triodos Bank nu.” Tegelijkertijd is Riëlla onder de indruk van de veerkracht die de maatschappij laat zien. “Er heerst een ongekende sociale verbondenheid, mensen helpen elkaar en er worden prachtige initiatieven opgezet.”

We praten verder over de kwetsbaarheid van onze systemen, de rol van geld en hoe hoge schulden deze kwetsbaarheid heeft versterkt. “Er is veel geldelijk kapitaal gecreëerd over de afgelopen decennia. Dit geldelijk kapitaal wordt wereldwijd ingezet om economische groei te financieren. Echter, de hoge schulden die zijn ontstaan bij overheden, bedrijven en huishoudens maken het systeem zeer kwetsbaar. Er is een constante economische groei nodig om de schuldenlast te kunnen dragen. Gebeurt dit niet, door bijvoorbeeld een recessie of een crisis die economische activiteiten stillegt, dan stort het systeem in. Het creëren van dit geldelijk kapitaal is ten koste van de wereld gegaan; door het uitputten van natuurlijke bronnen, vervuiling van de leefomgeving en de afbreuk van sociale verhoudingen. Daarnaast is het belangrijk om te realiseren dat een hele grote groep mensen geen toegang heeft tot dit kapitaal en de welvaart die wij kennen”.

Wat is waarde?
Riëlla is van mening dat we andere aspecten van het leven weer meer zouden moeten waarderen. “Door het corona virus blijven we massaal binnen en werken thuis. We trekken ons terug. Dit kan een verschuiving veroorzaken in wat waarde voor ons is. Goede vrienden en familie, de mogelijkheid om even een frisse neus te halen door de natuur in te gaan, is nu veel waard. Maar ook publieke diensten, zoals een goed functionerend zorgsysteem en overheidsorgaan.” Ze benadrukt dat deze ‘herwaardering’ niet voor iedereen mogelijk is en alleen gedragen kan worden in een inclusieve samenleving met een hoog welvaartsniveau. Ze hoopt dan ook dat als we uit de crisis zijn, er vanuit de overheid, het bedrijfsleven en de consument meer waarde hechten aan klimaat, herstel van biodiversiteit en sociale verhoudingen in plaats van de focus op economische groei.

Een ‘wake-up call’
Deze crisis laat zien dat er snel en effectief gehandeld kan worden in tijden van nood. “Het corona virus geldt als een maatschappelijke vijand, waardoor we collectief handelen. Waarom kan dit niet met andere acute problemen die ook een bedreiging vormen voor de maatschappij, zoals de achteruitgang van ecosystemen?”

Doe aan buffervorming!
Als laatste nog een aandachtspunt voor ondernemers. “Probeer zo veel mogelijk aan buffervorming te doen. Buffervorming lijkt grotendeels uit ons (bedrijfs)model verdwenen. Ons economisch systeem dwingt ons er vaak toe om scherp aan de wind te varen vanwege concurrentie en prijsdruk die vaak leidt tot een race-to-the-bottom”. Volgens Riëlla laat deze crisis zien hoe belangrijk het is om een buffer op te bouwen voor momenten van lagere of negatieve groei. “Natuurlijk kunnen ondernemers dit niet alleen, dit vraagt van ons allemaal om producenten een reële prijs te gunnen op basis waarvan duurzame productie en buffervorming mogelijk is”.

Wil je reageren of inzichten en ideeën delen? Dat kan onderaan in de comments van deze LinkedIn Post