Skip to main content
Nieuws

Krachtenbundeling tussen transitieversnellers

Geschreven door 16 april 2020november 11th, 2021No Comments
Transitiecoalitie voedsel

In de wereld van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid wemelt het van de nieuwe initiatieven en coalities. Willem Lageweg, kwartiermaker van de Transitiecoalitie Voedsel, reageert positief op een advies om de krachten van deze vernieuwers verder te gaan bundelen: ‘vanuit de Transitiecoalitie werken we daar hard aan en er zijn al mooie resultaten, bijvoorbeeld via de vorming van een Taskforce Korte Ketens, door de komst van de Boerenraad en bij onderwerpen als eiwittransitie en het agrokennissysteem’.

Veel dynamiek
Zowel organisaties die al langer aan een nieuw model voor landbouw en voedsel werken als nieuwe partijen dragen bij aan de noodzakelijke omslag. Zo krijgen bijvoorbeeld de biologische sector en de agrarische collectieven van BoerenNatuur steeds meer impact. Tegelijkertijd ontstaan tal van nieuwe verbanden, variërend van de Federatie Agro-ecologische Boeren tot CSA Netwerk Nederland, Caring Farmers, stichting Voedselbossen en de Boerenraad i.o. Korte ketens en nieuwe boer-burgerverbindingen schieten als paddenstoelen uit de grond. Ook vanuit het gezondheidsperspectief wordt inmiddels veel nadrukkelijker naar voedsel gekeken. Denk aan nieuwe organisaties als Voedsel Leeft en Arts en Leefstijl.

Kortom, het bruist al enige tijd van nieuwe verbanden in deze wereld. De ervaringen met het coronavirus gaan deze ontwikkelingen ongetwijfeld een extra impuls geven. In deze dynamiek wordt onderlinge samenwerking steeds belangrijker. Zo kan meer impact worden bereikt en sneller van en met elkaar worden geleerd.

Onderzoek
Onder leiding van docent onderzoeker Jan Hassink hebben studenten van de WUR recent onderzoek gedaan naar de behoefte en de bereidheid tot samenwerking onder 45 netwerken op dit terrein.  Daaruit bleek dat zo’n 70% van de ondervraagde partijen onderdeel wil zijn van een nationaal samenwerkingsverband. Voorts bleek dat deze organisaties veel overeenkomsten hebben met betrekking tot de onderliggende principes.

Advies
De onderzoekers adviseren om de samenwerking via een 3 stappenplan vorm te geven. Begin met een soort alliantie tussen overkoepelende netwerken als Transitiecoalitie Voedsel, Federatie voor Agro-ecologische Boeren, Boerenraad, Voedsel Anders en Bionext. Bouw dat uit tot een gecoördineerd netwerk met een centraal facilitair team en groei dan door naar verdergaande samenwerking in de vorm van een coöperatief netwerk, zo luidt het advies.

Reactie Transitiecoalitie Voedsel
Willem Lageweg: ‘wij onderkennen het belang van meer samenwerking en afstemming. Dat is zelfs een van de ontstaansredenen van de Transitiecoalitie Voedsel. We bundelen en ondersteunen al veel van genoemde netwerken en organisaties. Het onderzoek geeft ons hiervoor nieuwe impulsen. Op dit moment werken we hard aan krachtenbundeling van vernieuwende boerenorganisaties via de oprichting van de Boerenraad. Van daaruit komen we als Transitiecoalitie Voedsel met volgende stappen, want verdergaande samenwerking is hard nodig om de landbouw- en voedseltransitie flink te versnellen’.

Klik hier om het onderzoek te downloaden.