Skip to main content
Nieuws

Denk mee met Volkert Engelsman

Geschreven door 17 april 2020november 1st, 2021No Comments
Transitiecoalitie voedsel

De coronacrisis heeft voor Eosta verrassend positief uitgepakt. De vraag naar biologische groente en fruit explodeert, de green lanes, handelsroutes voor food, blijven open en Volkert Engelsman, CEO van Eosta, voorziet recordoogsten op het zuidelijk halfrond. “Dat is maar goed ook. Zo kunnen we aan de groeiende en exploderende vraag blijven voldoen”.

Penny wise, pound foolish
Het beste nieuws moet wat hem betreft nog komen. “Deze crisis biedt een unieke kans voor verstilling, reflectie en bezinning op de situatie na corona waarin ‘business as usual’ geen optie meer is. We praten al jaren over minder uitstoot, minder verlies van biodiversiteit en het verband tussen gezondheid en voeding. Daarbij hadden we het meestal over de gevolgen voor toekomstige generaties. Deze crisis laat zien dat kwetsbare ecosystemen ook de huidige generatie raken. Recente publicaties in The Lancet en Nature laten het verband zien tussen dit soort virusinfecties en intensieve veehouderij en landbouw. Bovendien waarschuwen deze voor nieuwe pandemieën als de oorzaken ervan niet geadresseerd worden”. Volkert waarschuwt voor het risico dat na de crisis de economie weer met de gebruikelijke middelen op gang gebracht wordt met alleen een focus op banen ongeacht groen of sociaal. Dat onder het motto: nu even geen tijd voor klimaat-, stikstof- of andere verduurzamingsmaatregelen. “Het zou penny wise pound foolish zijn als dat banen worden die dienstbaar zijn aan businesses die part of the problem zijn, een business dat lijdt tot het verzwakken van ecosystemen. Daarmee vergroten we de kwetsbaarheid van onze economie, riskeren we nieuwe pandemische risico’s en blijft het dweilen met de kraan open. Als we de economie echt op gang brengen dan doen we er goed aan om juist nu een natuurinclusieve landbouw te omarmen. Niet alleen meer te sturen op productiviteit per meter maar ook op gezondheids- en ecosysteemdiensten die bijdragen aan een grotere weerbaarheid van ecosystemen en daarmee van de economie”.

Never waste a good crisis
Volkert ziet de huidige crisis als kans voor systeemverandering. “Met TcV moeten we nu leiderschap tonen en daar hoort soms ook het nemen van onaangename maatregelen bij. Nu blijven we te hoffelijk naar elkaar en dat schiet niet op. Als we kritisch zijn op hoe het wel moet, laten we dan ook de obstakels adresseren die ons ervan weerhouden om natuur inclusieve landbouw te omarmen. Daar helpen we mensen die vanwege de crisis in de problemen zitten het meest”.

“Laten we vaart maken met het rebooten van onze economie. Iedereen ziet het verband tussen natuurinclusieve landbouw, voeding en gezondheid. We hebben een blauwdruk voor kringlooplandbouw klaarliggen. Er ligt een goed doorgerekend plan voor de weg uit de stikstofcrisis. Niemand is tegen een gelijk speelveld in de markt waarin ook maatschappelijke kosten en baten netjes doorgerekend worden. Waarom gebeurt dat dan allemaal niet? Het hapert eigenlijk alleen nog maar op een handjevol kunstmest-, veevoer- en agrochemische leveranciers die er een geïnvesteerd belang bij hebben om de oude economie in stand te houden. Laten we het daarover hebben. Desnoods wat crime files op hun wikipedia- en facebook pagina’s plaatsen om de dialoog aan te scherpen. Bij gebrek aan een fatsoenlijk ‘people & planet’ tribunaal moet het maar met de collectieve kracht en macht van sociale media. Laten we er daarom nu naar handelen. Never waste good crisis”.

Wil je reageren of inzichten en ideeën delen? Dat kan onderaan in de comments van deze LinkedIn Post

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel