Skip to main content
Nieuws

Duitse landbouwminister Klöckner pleit voor vleestaks

Geschreven door 3 juli 2020november 1st, 2021No Comments
Transitiecoalitie voedsel

Persbericht Tapp coalitie

De Duitse CDU-minister voor landbouw Julia Klöckner die vanaf 1 juli een half jaar de Europese Ministerraad van landbouwministers voorzit, heeft vrijdag 26 juni een voorstel gedaan voor een heffing op vlees. Volgens de Duitse omroep DW heeft de minister gepleit voor een dierenwelzijns- en CO2-heffing van bijvoorbeeld 40 eurocent per kg vlees. Zij uitte kritiek op de prijzenoorlog voor vlees: “Vlees is te goedkoop”. Dierenwelzijnskosten en te lage inkomens in de vlees-keten vragen om een hogere prijs.

Eerlijke prijzen en subsidies maken het mogelijk voor veehouders om huisvesting te verbeteren en zo hun stallen diervriendelijker te maken. “Maar als de vleesindustrie en de detailhandel de prijs blijven drukken, dan zal het veehouders niet lukken”, zegt minister Klöckner. Transformatie van de wijze waarop vee wordt gehouden kan alleen gerealiseerd worden door de gehele keten erbij te betrekken. “Er moet ook iets veranderen voor de consument. Vlees mag geen luxeproduct worden voor de rijken. Maar ook geen alledaagse rommel.”

Remmers, directeur van de TAPP Coalitie, is blij: “Als Duitsland deze hogere vleesprijs invoert, kan Nederland, dat veel vlees naar Duitsland exporteert niet achterblijven om ook onze veehouders extra te belonen voor onder andere een beter dierenwelzijn via een eerlijke vleesprijs. We hopen dat de Duitse Minister haar EU-collega’s enthousiasmeert voor deze voorstellen. Een maand geleden publiceerde de EU de Green Deal Farm to Fork Strategy. Hierin riep Frans Timmermans op om te lage vleesprijzen tegen te gaan en om voedsel extra te belasten inclusief de milieukosten voor onder meer broeikasgassen”.

Duitsland heeft vorig jaar vastgelegd dat in 20 jaar tijd de veeteelt diervriendelijker dient te worden. De Duitse overheid heeft hiervoor 30 miljard euro beschikbaar gesteld en Minister Klöckner heeft hiervoor een Commissie aangesteld. De zogenoemde Borchert Commission, onder leiding van voormalig minister van Landbouw Jochen Borchert, heeft drie fases voorgesteld waarin de overheid geld investeert om dierenwelzijn te bevorderen en waarbij de prijs van vlees omhooggaat voor de consument. Dit gebeurt in de vorm van een dierenwelzijnsbelasting voor dierlijke producten, waarbij de belasting terugvloeit naar de veehouders zodat zij kunnen investeren in dierenwelzijn. Dit zal gepaard gaan met sociaal beleid met het oog op huishoudens met lagere inkomens. Over dit voorstel wordt al een jaar gesproken. Door de problematiek met besmettingen en sluitingen van slachthuizen in verband met Corona is er hernieuwde aandacht voor de vleesproductie. De minister greep deze aanleiding aan om opnieuw te pleiten voor een vleestaks en hogere inkomens voor arbeiders in slachthuizen en voor de veehouders.

Op 1 juli publiceerde beleggersorganisatie FAIRR een nieuw rapport over de stand van zaken van heffingen op vlees in de wereld. Duitsland is niet het enige land dat bezig is met invoering van een belasting op vlees. In Nieuw-Zeeland werkt de regering aan opname van vleesproductie in het CO2-emissie handelssysteem vanaf 2025, waardoor vlees duurder wordt. In Nederland stuurde minister Hoekstra van Financiën 22 april een regeringsbrief naar de Tweede Kamer met hierin een voorstel voor een reële beprijzing van vlees en goedkopere groenten en fruit. Dit voorstel is gebaseerd op de berekeningen van de TAPP Coalitie en gaat over een verbruiksbelasting naar externe milieueffecten per kg vlees. De opbrengst van een eerlijke, iets hogere prijs voor vlees wordt gebruikt voor goedkopere groenten en fruit, extra geld voor verduurzaming bij boeren, lagere zorgkosten, een schoner milieu en verbetering van dierenwelzijn. Het Nederlandse voorstel komt overeen met dat van de Duitse Borchert Commission. Behalve de 40 cent per kg vlees en vleeswaren, pleit de Commissie ook voor een opslag van 2 cent per kg melk en eieren en 15 cent per kg kaas, boter en melkpoeder. Dit zou jaarlijks 3,6 miljard euro opleveren.

1. Zeit. Geraadpleegd op 1 juli 2020 via: https://www.zeit.de/news/2020-06/20/fleisch-zu-billigministerin-kloeckner-fuer-tierwohlabgabe en: https://www.dw.com/en/coronavirus-in-germanmeat-plants-food-minister-calls-for-readjustment/a-53951815

2. Video met Julia Klockner: https://twitter.com/dw_politics/status/1276544872091181056

3. TAPP Coalitie. Geraadpleegd op 1 juli via: https://tappcoalitie.nl/nieuws/13805/regeringsbriefbeveelt-tweede-kamer-eerlijke-vleesprijs-aan-en-goedkopere-groenten-en-fruit

4. Rapport FAIRR ‘The Livestock Levy: Progress Report ‘, https://www.fairr.org/article/meatcompanies-may-face-11bn-carbon-tax-bill/

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel