Skip to main content
Nieuws

Eiwittransitie blijkt economische motor

Geschreven door 14 maart 2024No Comments

Persbericht | 14 maart 2024

Nederland telt meer dan 425 bedrijven en instanties die actief zijn in de eiwittransitie. De gezamenlijke jaarlijkse productiewaarde is minimaal 881 miljoen euro en samen zijn de bedrijven goed voor minstens 3.500 banen. Dit maken Foodvalley NL, het Interprovinciaal Eiwitoverleg en Transitiecoalitie Voedsel inzichtelijk met de Protein Transition Map NL. De kaart maakt deel uit van een programma dat de monetaire waarde van de eiwittransitie voor Nederland concretiseert.

Onderdeel van de Protein Transition Map NL is een economische analyse, die is uitgevoerd in samenwerking met Buck Consultants. De analyse toont per provincie de toegevoegde waarde in euro’s en het aantal werkzame personen. De economische waarde van producenten en kennisleveranciers in het domein van niet-conventionele dierlijke eiwitten verdubbelde sinds 2015. Daarmee is de branche uitgegroeid tot een serieuze bedrijfstak met internationale groeipotentie.

De organisaties en bedrijven op de kaart richten zich geheel of gedeeltelijk op de industriële productie, verwerking en vermarkting van alternatieven voor gangbare dierlijke eiwitbronnen: plantaardige eiwitten zoals peulvruchten, dierlijke eiwitalternatieven zoals insecten en industrieel geproduceerde eiwitten zoals algen. Opmerkelijk is dat inmiddels meer dan de helft van de  bedrijven al actief was in het domein van vlees, vis of zuivel.

De kaart toont een brede spreiding van organisaties, zowel in regio’s als inhoudelijke focus. Minimaal 100 bedrijven verwerkt plantaardige ingrediënten tot halffabricaten en eindproducten. Het aantal ondernemingen dat zich richt op fermentatief geproduceerde eiwitten zoals mycoproteïne en kweekvlees verdubbelde sinds 2015 tot meer dan 20.

Op donderdag 14 maart, tijdens het Eiwittransitiecongres in Kamerik, wordt de economische nulmeting toegelicht. Foodvalley NL presenteert dan in opdracht van het ministerie van LNV en het Interprovinciaal Eiwitoverleg de interactieve kaart. Deze is voor iedereen online beschikbaar en maakt het mogelijk voor ondernemers en andere belanghebbenden om met elkaar in contact te komen.

De Protein Transition Map NL is onderdeel van de Value Case van FoodValley NL en Transitiecoalitie Voedsel, i.o.v. het ministerie van LNV. Deze brengt de impact van de eiwittransitie in kaart op economisch, ecologisch, maatschappelijk én gezondheidsvlak. Op deze laatste drie blijkt een gezondheidswinst van ruim 2 miljard euro, bovenop de 8 miljard euro ecologische winst. De Protein Transition Map NL brengt de economische waarde in kaart.