Skip to main content
Nieuws

Value case: Eiwittransitie levert vele miljarden op

Geschreven door 6 maart 2024No Comments

Met diverse partners werkt de Transitiecoalitie Voedsel aan de value case van de eiwittransitie. Op het gebied van ecologie, gezondheid, sociaal kapitaal en economie laten we zien wat de waarde is van de eiwittransitie.

De resultaten voor de eerstgenoemde drie pijlers presenteerden we al in oktober 2023, tijdens het Plant The Future Diner. Dat betrof een onderzoek van Wageningen Economic Research (WEcR), waaruit blijkt dat de eiwittransitie een positief effect heeft op onze welvaart. Jaarlijks gaat het om 2 miljard euro financieel voordeel voor onze gezondheidskosten en 8 miljard euro welvaartsgroei als gevolg van minder milieuschade.

De studie naar de economische winst is een project van Foodvalley NL in samenwerking met de Transitiecoalitie Voedsel. Met de Eiwittransitiekaart NL brengen we de economische bedrijvigheid rondom de eiwittransitie  in kaart.

De complete value case is een belangrijk onderdeel van de actieagenda eiwittransitie waar Transitiecoalitie Voedsel in 2024 op inzet. Deze agenda maakt duidelijk welke stappen nodig zijn om Plantaardig het Nieuwe Normaal te maken. Deze aanpak ligt in lijn met de transitietheorie van NewForesight.

Klik hier om het webinar over de value case terug te kijken.

Leer in deze video meer over de eerste uitkomsten van de value case en bekijk hier de eerste sneak peak van de eiwittransitiekaart NL.