Skip to main content
Nieuws

Gebiedsinitiatieven bundelen krachten

Geschreven door 9 juni 2023No Comments

Voortbouwend op de aanbevelingen uit ons rapport Regie op Ruimte (2021) heeft TcV onlangs leidende personen samengebracht uit 5 gebieden waar hard gewerkt wordt aan gebiedsprocessen. Doel hiervan is leren van elkaars ervaringen en gezamenlijk de betrokken overheden aanspreken op de rol die van hen wordt verwacht. Ieder van de gebieden hanteert een eigen aanpak met specifieke kenmerken. Het betreft vertegenwoordigers uit Brabant, de Achterhoek, Alblasserwaard, Noord Nederland en Eemland.

Aan de vooravond van de besluitvorming over de provinciale plannen in het kader van het nationaal programma landelijk gebied is samenwerking en afstemming uiterst relevant. Alle betrokkenen zijn nodig om de grote maatschappelijke opgaven in het landelijk gebied te kunnen realiseren. De gebieden, de betrokken boeren en andere grondgebruikers hebben de overheden nodig voor ondersteuning, duidelijke kaders en begrip voor hun mogelijkheden. De overheden kunnen niet zonder de energie en actieve participatie uit de gebieden zelf.

De vijf betrokken gebieden hebben allen unieke en eigen oplossingen ontwikkeld. De gezamenlijke kennis is een rijke bron van inspiratie voor elkaar, voor anderen en voor overheden. In een vervolgoverleg worden verdere afspraken gemaakt over hoe partijen met elkaar verder willen. De coördinatie is in handen van Jan Willem Straatsma en Arja Kapitein. Via een mail aan arja@transitiecoalitievoedsel.nl is meer informatie verkrijgbaar.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel