Skip to main content
Nieuws

Groene boeren willen 600.000 ha groenboerenland in 2030

Geschreven door 2 februari 2023No Comments

Persbericht, 31 januari 2023

Groenboeren Conferentie ‘Hoe dan wel? ‘ zaterdag 4 februari Educatorium UvU

Meer VRAAG en AANBOD voor 600.000 hectare Groenboerenland in 2030

Met als thema: Nederland Groenboerenland: Het kan wel! organiseren de initiatiefnemers van het Groenboerenplan een congres voor iedereen die betrokken is bij de landbouwvraagstukken van vandaag-de-dag. Van beleidsmakers, onderzoekers, boerenbestuurders op landelijk en provinciaal gebied tot boeren en burgers die willen bijdragen aan een volhoudbaar landbouw- en voedselsysteem in Nederland. Met als ambitie minimaal 600.000 hectare (een derde van huidige landbouwareaal) Groenboerenland in 2030.

Het Groenboerenplan wil al haar gezamenlijke en in decennia opgebouwde kennis en ervaring ter beschikking stellen om te komen tot een nieuw perspectief voor de landbouw in Nederland, de uitvoering van het NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) en handelingsperspectieven bieden aan boer en burger.

Het congres vindt op zaterdag 4 februari plaats op het Educatorium van het Utrechts Science park en is een samenwerking met het Future Food programma van de Universiteit van Utrecht.

Centraal staat de vraag: Hoe dan wel? Hoe zorgen we voor opschaling van bewezen groene
modellen door de vraag zodanig te stimuleren dat boeren kunnen overstappen naar groene landbouw vanuit de 10 punten uit het Groenboerenplan. En hoe kunnen we zorgen voor voldoende aanbod, onder andere door huidige en toekomstige boeren die extensief willen gaan boeren toegang te geven tot betaalbare grond.

Tim van Hattum, hoofd klimaat van de WUR is keynote spreker en schetst het toekomstbeeld van de landbouw in het kader van de klimaatopgaven. Groene boeren delen hun ervaring met de transitie van hun eigen bedrijf naar extensieve landbouw. Verder zijn er meer dan dertig workshops over o.a. toegang tot grond, groene verdienmodellen, kennis, onderzoek en onderwijs en relatie bodem, voeding en gezondheid.

In het slotdebat onder leiding van dagvoorzitter Natasja van den Berg gaat het met panelleden over kansrijke en haalbare interventies om te komen naar meer vraag naar biologische of anderszins bewezen duurzaam geproduceerd voedsel via eerlijke productprijzen en over een nieuw voorstel om te komen tot meer aanbod door landbouwgrond te creëren met reële pachtprijzen voor extensief werkende groene boeren.

programma groenboeren congres

Media zijn van harte welkom en kunnen verzoek indienen voor gratis aanmelding via

info@groenboerenplan.nl

Meer informatie:
Bregje Hamelynck, Federatie van Agro-ecologische boeren – 06 29046723 Bert van Ruitenbeek, Stichting Demeter – 06 – 20731016

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel