Skip to main content
Nieuws

Meerjarig experimentenprogramma Echte Prijzen

Geschreven door 30 juli 2020november 10th, 2021No Comments
Transitiecoalitie voedsel

Echte prijzen in beweging

Een duurzaam en gezond landbouw- en voedselsysteem komt maar moeilijk van de grond als de afwentelingen blijven bestaan. Het huidige systeem veroorzaakt veel negatieve effecten en schade die niet in de prijs tot uitdrukking komt. De kosten worden afgewenteld op de belastingbetaler, de toekomst, de gezondheid of andere actoren en sectoren. Daarom is True Pricing een wezenlijk onderdeel van de strategie van TransitieCoalitie Voedsel. We werken samen met onderzoeks- en adviesinstellingen zoals Wageningen Economic Research (WEcR), True Price, CE Delft en andere, en met bedrijven en sectoren en niet te vergeten de overheid die maatregelen willen nemen om de afwenteling tegen te gaan.

Eerder dit jaar verscheen het rapport Verkenning True Pricing en True Cost in Food Agri van een coalitie onder leiding van True Price, met WEcR, Soil & More Impacts en EY, onder auspiciën van TcV en met financiële support van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. De uitkomsten worden verder benut in het publiek-private samenwerkingsverband (PPS) Echte en Eerlijke Prijzen.

En recent is een rapport inzake een Meerjarig Experimentenprogramma Echte Prijzen verschenen, waarin een langer lopend programma wordt uitgewerkt om inzicht te krijgen in hoe in ketens en gebieden op andere, echte, prijzen zal worden gereageerd. Er zijn veel berekeningen, maar laten we er nu eens mee experimenteren, is het devies. Het ministerie stelt voor dergelijke experimenten de komende jaren de nodige middelen ter beschikking. Twee jaar geleden heeft TcV bij het ministerie van LNV de noodzaak neergelegd voor een meer systematische benadering van true pricing, het meerjarenprogramma is een van de antwoorden daarop. Leden van TcV die overwegen met true pricing aan de slag te gaan kunnen zich melden bij de opstellers van het rapport, Eva van den Broek en Jan Paul van Soest, om te bezien of een plan voor cofinanciering via het meerjarenprogramma kan worden ontwikkeld. Sommigen hebben zich daarvoor al gemeld.

Dit project, optreden als kwartiermaker voor het meerjarig experimentenprogramma Echte Prijzen, is opgedragen door het Ministerie van LNV. TcV is gevraagd om als wegbereider voor het programma op te treden. 

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel