Skip to main content
Nieuws

NWA Onderzoeksconsortium voor transitie naar een duurzaam voedselsysteem aan de slag

Geschreven door 5 oktober 2021december 7th, 2021No Comments

Op 23 september kwam het onderzoeksconsortium van NWA-programma Transitie naar een Duurzaam Voedselsysteem bijeen voor een interactieve werkconferentie op de HAS Hogeschool. Na de officiële online kick-off in maart j.l. en eerdere online werkconferenties was dit voor het eerst weer een live event met volop gelegenheid elkaar (weer) te ontmoeten, bruggen te slaan tussen onderzoeksplannen en de praktijk, en samen over focusgebieden en uitkomsten in gesprek te gaan.

Met een unieke combinatie van wetenschappelijke, toegepaste en praktijkexpertise is dit het eerste consortium dat werkt aan het Nederlandse voedselsysteem als geheel. Ruim 40 wetenschappers van 7 universiteiten, 3 hogescholen en het RIVM en meer dan twintig samenwerkingspartners uit het agrifood- en natuurwerkveld zijn aangesloten. Daaronder ook Transitiecoalitie Voedsel. Het doel: Komen tot nieuwe ontwerpen voor een toekomstig duurzaam voedselsysteem in Nederland en het identificeren van sturingsmechanismen om een transitie daarnaartoe te realiseren en te versnellen. Het project loopt van 2021-2024.

Professor Noelle Aarts opende de middag met een inspirerende keynote over polarisatie in de groene sector en vooral hoe we daar voorbij kunnen gaan. Ze gaf handvatten voor het houden van open en eerlijke dialogen, waarin erkenning van wederzijdse afhankelijkheden het vertrekpunt is. Dat betekent dat we niet onderhandelen over het verdelen van de zogenaamde taart, maar samen iets nieuws gaan bakken: een creatief compromis over transitie met een nieuwe balans tussen mens en natuur als basis.

De werkconferentie vervolgde met een interactieve sessie waarin alle aanwezigen hun positie, rol, en expertise in het voedselsysteem toelichtten. Dit opende prikkelende discussies over waarden binnen het systeem, de beperkingen van bestaande frameworks en hoe het individuele en gezamenlijke werk binnen het consortium hier aandacht aan geeft. Dit gesprek werd vervolgd in groepen om de vragen en behoeftes van de samenwerkingspartners verder te specificeren en te bespreken waar de uitkomsten van het onderzoeksproject de meeste impact gaan maken.

De postdocs sloten de werkconferentie af met een korte samenvatting over hun dromen, plannen, en activiteiten om voor het komende jaar.

Eén van de activiteiten waar TcV ook nauw bij is betrokken is het maken van een ‘Staat van de voedseltransitie in Nederland’. Het consortium hoopt hier begin volgend jaar een nieuwe conferentie over te organiseren.