Skip to main content
Nieuws

Persbericht: Supermarkten promoten vooral ongezond voedsel

Geschreven door 24 juni 2019oktober 22nd, 2021No Comments
Transitiecoalitie voedsel

Slechts 1 op de 5 aanbiedingen van supermarkten is gericht op het promoten van producten uit de Schijf van Vijf. De gemiddelde supermarktfolder verleidt mensen dus tot het kopen van producten die het Voedingscentrum als minder of ongezond beschouwt. Dat blijkt uit onderzoek van Questionmark. In samenwerking met de Transitiecoalitie Voedsel wil Questionmark met een zogenaamde supermarktbenchmark supermarkten stimuleren om de gezonde keuze voor consumenten ook de makkelijke keuze te maken. Een doelstelling die aansluit bij het Preventieakkoord waarover de Tweede Kamer binnenkort besluiten neemt.

Uit de benchmark blijkt voorts dat er tussen supermarkten onderling grote verschillen zijn bij het verleiden van consumenten tot gezond en verantwoord consumeren. Zo zijn er supermarkten die met diverse producten aansluiten bij de ambities van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling, terwijl anderen hierin nog ver achterblijven. Dit akkoord beoogt de hoeveelheden suiker, zout en vet in levensmiddelen terug te dringen naar gezonde proporties. “Ook bij het aanbieden van alternatieven voor vlees zijn de verschillen tussen supermarkten erg groot en dat is opmerkelijk gezien de grote aandacht die er maatschappelijk is voor het minder eten van vlees”, aldus Charlotte Linnebank, directeur Questionmark. Waar de ene supermarkt met zijn assortiment en reclameaanbiedingen stevig inzet op plantaardige producten, biedt de andere supermarkt nauwelijks alternatieven voor producten waarin vaak vlees is verwerkt, zoals maaltijdsalades en pizza’s.

“Wat ons betreft is deze benchmark een eerste stap naar een grootschaliger en terugkerend onderzoek naar de manier waarop supermarkten zich inzetten om de gezonde en duurzame keuze voor consumenten de gemakkelijke keuze te maken. Het toont duidelijk aan dat een vergelijking tussen supermarkten een nuttig instrument kan zijn om bij te dragen aan de gezondheidsdoelen uit het Preventieakkoord”, aldus Willem Lageweg, kwartiermaker bij de Transitiecoalitie Voedsel.
Daarom verzoeken beide organisaties het ministerie van VWS en de Tweede Kamer om bij de besluitvorming over het Preventieakkoord ook middelen vrij te maken voor opschaling en periodieke herhaling van het onderzoek. Waar nu vanwege beperkte middelen nog is afgezien van het noemen van concrete namen van supermarktformules kan dit bij opschaling van het onderzoek wel gebeuren. Daardoor kunnen de goede voorbeelden worden beloond en de achterblijvers worden geprikkeld tot meer inspanningen.

Het onderzoeksrapport is aangeboden aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en hij zegt toe de uitkomsten van het onderzoek te betrekken bij het debat in de Tweede Kamer over het Preventieakkoord: “Voor onze gezondheid is het belangrijk dat de gezonde keus makkelijk is. Supermarkten spelen hierin een belangrijke rol met hun aanbod en de producten die ze in de aanbieding zetten. De afgelopen jaren hebben de supermarkten al veel gedaan, maar het kan echt beter. Dat blijkt ook uit dit onderzoek. Ik moedig dit soort initiatieven dan ook aan zodat het steeds aantrekkelijker wordt om in de supermarkt voor gezond eten te kiezen,” aldus Paul Blokhuis.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel