Skip to main content
Nieuws

PPS Echte en eerlijke prijs voor duurzame producten

Geschreven door 24 januari 2019oktober 22nd, 2021No Comments
Transitiecoalitie voedsel

Op woensdag 23 januari is op de Bio-beurs in Zwolle het onderzoek ‘Echte en Eerlijke Prijs’ officieel van start gegaan. Deze publiek private samenwerking (PPS) is een initiatief van Stichting Bionext, True Price en Wageningen Economic Research. De Transitiecoalitie Voedsel speelt een trekkende rol in de Klankbordgroep bestaande uit een brede groep van organisaties uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld, die adviseert over de aanpak en uitvoering om te komen tot een goed eindresultaat dat ook toegepast kan worden in de praktijk. Ook legt de Transitiecoalitie Voedsel verbindingen met andere op true pricing gerichte projecten en initiatieven, zoals het project ‘True Price en True Cost in Food & Agri’.

In het onderzoeksproject Echte & Eerlijke Prijs werken brancheorganisaties, bedrijven, banken en kennisinstellingen samen aan de ontwikkeling van een duidelijke, breed gedragen methodiek voor de berekening van de echte en eerlijke prijs die publiek beschikbaar is en door iedereen gebruikt kan worden.

Meer informatie: https://www.wur.nl/nl/project/Echte-en-eerlijke-prijs-voor-duurzame-producten.htm

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel