Skip to main content
Nieuws

Save the date: Gebiedsgerichte aanpak; toverwoord of achilleshiel?

Geschreven door 1 april 2022No Comments

Eind december kwam de nieuwe coalitie met een ambitieus plan: er komt een nationaal fonds voor het landelijk gebied  van 25 miljard euro. De bedragen uit dat programma moeten gebiedsgericht worden uitgegeven met daarin een belangrijke rol voor de provincies.  De nauw met de Transitiecoalitie Voedsel verbonden initiatiefgroep Regie op Ruimte liet weten dat in de kabinetsvoorstellen een visie op de toekomst van de landbouw ontbreekt. En dat dit tot verkeerde besluiten kan leiden.  Na 100 dagen Rutte IV maken we een tussenbalans op. We bekijken de ideeën bij het ministerie, de wetenschap, de decentrale overheidprovincies en de boeren. Gebiedsgerichte aanpak lijkt het toverwoord. Of is het de achilleshiel?

Programma

Exact 100 dagen na haar aantreden, spreken we met Minister Van der Wal over haar plannen voor het landelijk gebied en de toekomst van de landbouw. Hoogleraar Jan Willem Erisman presenteert zijn visie op een nationale, gebiedsgerichte aanpak. Boer Alex Datema vertelt wat boeren nodig hebben om de omslag te kunnen maken. Een inspirerend praktijkvoorbeeld toont hoe de gebiedsgerichte aanpak in de praktijk kan werken. Aan de hand van pittige stellingen en vragen gaan we met de sprekers en met elkaar in debat.

Meld je aan

Dit webinar geeft je een beeld van de plannen voor een gebiedsgerichte aanpak. Het is interessant voor boer, bestuurder, natuurbeschermer, ambtenaar bij gemeente, provincie of rijk, en iedereen die in brede zin met boeren werkt aan een duurzame toekomst.

Wil je hier meer over weten?
Klik hier om je alvast aan te melden voor deze #TcVConnected.

Het volledige programma volgt binnenkort.

Hartelijke groeten,

Kernteam Transitiecoalitie Voedsel

 

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel