Skip to main content
Nieuws

De week van ‘de Gebiedsgerichte Aanpak’ van start

Geschreven door 18 april 2022april 20th, 2022No Comments

Transitiecoalitie Voedsel is dit jaar begonnen met de campagne ‘De week van’. Met deze campagne organiseren we themaweken waarin onze speerpuntthema’s uitgelicht worden. Aan de hand van deze thema’s en samen met een coalitie van zo’n 200 koplopers, werken we aan een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem. 

Vanaf morgen 19 april gaat de week van de Gebiedsgerichte Aanpak van start. Voor ons dichtbevolkte land is een stevige regie nodig op duurzaam ruimtegebruik. Per gebied en afhankelijk van de bodem en het watersysteem moet worden bepaald welke bestemming daar mogelijk is. Harde vaak ook internationaal en wettelijk vastgelegde eisen rondom natuur, klimaat, water en lucht bepalen de doelen en de grenzen. Maar zonder perspectief voor de boeren, de grootste grondgebruikers in ons land, komt er niks van terecht  

We trappen op dinsdag de week af met een column van kwartiermaker Duurzame Landbouw Willem Lageweg. In zijn column legt hij uit waar de grote belangstelling voor de gebiedsgerichte aanpak vandaan komt en welke rol de Transitiecoalitie Voedsel hierin speelt. Daarnaast laten we inspirerende koplopers aan het woord, zoals Jan Maarten Dros van stichting Wij.land en Gerrie Visser van Living Lab Fryslân. Allebei houden ze zich bezig met het ondersteunen van (groepen) boeren bij het toekomstbestendig maken van hun bedrijven. Met ons delen ze hun visie op gebiedsgerichte aanpak en hun waardevolle lessen. 

Op woensdag 20 april nodigen we je van harte uit om mee te doen aan onze #TcVConnected MeetUp. Die staat geheel in het teken van de Gebiedsgerichte Aanpak. In deze digitale bijeenkomst maken we een tussenbalans op van het ambitieuze plan voor een nationaal fonds van €25 miljard voor het landelijk gebied. We doen dat samen met o.a. De minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal, veehouder Alex Datema en hoogleraar Jan Willem Erisman. We staan stil bij de visies en plannen van het ministerie, de wetenschap, decentrale overheden  en de boeren. Gebiedsgerichte Aanpak lijkt op dit moment het toverwoord. Of is het de achilleshiel? Klik hier om je aan te melden. 


Ondersteun onze oproep en teken mee
‘Regie op ruimte’

Op de hoogte blijven?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn en Twitter.

Sluit je aan
Transitiecoalitie Voedsel bestaat dankzij haar leden. Ook bijdragen en het werk van TcV mogelijk maken? Word lid.

Meer weten over het werk van TcV rond Duurzame Landbouw?
Neem contact op met kwartiermaker Willem Lageweg via willem@transitiecoalitievoedsel.nl

 

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel