Skip to main content
Nieuws

TcV in gesprek met Jeroen Willemsen van Green Protein Alliance

Geschreven door 8 juli 2020november 1st, 2021No Comments
Transitiecoalitie voedsel

Wie ben jij en wat is jouw rol

In één generatie herstellen wat er in twee generaties is scheefgegroeid, dat is de doelstelling die Jeroen Willemsen zichzelf en de Green Protein Alliance heeft opgelegd. Jeroen is Nederlands eerste Groene Eiwitcommissaris. “We zijn uit de bocht gevlogen met onze overconsumptie van dierlijke producten en dat moet in snel tempo worden teruggedraaid. Het huidige consumptiepatroon legt een te groot beslag op de gezondheid van de mens, het dier en onze aarde’.

GPA – waar staan jullie voor?

Jeroen staat aan de basis van de Green Protein Alliance, een brede maatschappelijke beweging van bedrijven en organisaties die de eiwittransitie versnellen. Met de hulp van overheden en kennispartners streeft GPA naar een samenleving die voor haar eiwitvoorziening en consumptie voornamelijk wordt ingevuld door duurzame, plantaardige bronnen. De ambities zijn hoog, want volgens Jeroen moeten we in 2025 naar verhouding 50% plantaardige eiwitten en 50% dierlijke, waar deze verhouding nu respectievelijk 40/60 is. “Om dit voor elkaar te krijgen is het van belang dat wij zowel het belang van plantaardige eiwitten overbrengen, als wel dat we de consument handelingsperspectief bieden. Gelukkig zien we dat er steeds meer mensen kiezen voor plantaardige variaties op vlees, vis en zuivel, en dat wordt ook makkelijker omdat er inmiddels meer honderden plantaardige producten in het supermarkt schap liggen die je hiervoor kunt inzetten. Van peulvruchten tot vleesvervangers, van plantaardige drinks tot groentespreads, van noten tot allerlei soorten paddenstoelen”.

Hoe ziet de Green Protein Alliance eruit?

“Wij hebben 29 leden en 11 kennispartners die bij ons aangesloten zijn, en investeren in het behalen van de gestelde doelen. Lidmaatschap is vrijwillig, maar niet vrijblijvend”, zo benadrukt Jeroen. “Onze leden, die zowel tijd als financiële middelen investeren, zijn zowel retailers als producenten van (hoofdzakelijk) eindproducten, waarbij je moet denken aan producten van verschillende grondstoffen zoals peulvruchten, noten en zaden, maar ook paddenstoelen, zeewier en algen. Het gaat om grondstoffen in pure vorm als verwerkte producten. Onze kennispartners helpen ons met het monitoren van marktontwikkelingen, met het scherp houden van de informatie die we verspreiden, bijvoorbeeld rondom gezondheid en duurzaamheid, en ze ondersteunen ons bij het verspreiden van de boodschap. Ook staan we samen op consumentenbeurzen”.

Wat heeft de Green Protein Alliance (GPA) de afgelopen jaren bereikt? Ben je daar tevreden over?

“De GPA is ook in transitie geweest. Eind 2016 is hij opgericht, met als doel plantaardige eiwitten op de politieke agenda te krijgen. Onze lobby activiteiten in de Haag waren brood nodig, maar na 1,5 jaar we zagen ook dat we door moesten met de volgende stap richting ondernemers en consument. Gelukkig wilde Transitiecoalitie Voedsel ons daarbij helpen. We spraken af dat het lobby accent naar TcV zou gaan, en de GPA daarin ondersteunend zou worden. Hierdoor kreeg de GPA ruimte om enerzijds Nederlandse ‘groene eiwit’ ondernemers te stimuleren bij het creëren van maatschappelijke impact met hun producten en concepten, en anderzijds om de weg naar de Nederlandse consument op te gaan zoeken. Dit laatste hebben wij gedaan vanuit de gedachte dat we het beste handelingsperspectief kunnen bieden als we zo dicht mogelijk bij routines van de consument kunnen blijven. We hebben veel onderzoek gedaan waarvan de resultaten zijn meegenomen in bijvoorbeeld de campagne “Doe maar lekker vegetarisch”, ingezet vanuit Unilever, AH en de Postcodeloterij. Een tweede voorbeeld is het platform #Zokanhet, opgezet in samenwerking met Green Food Lab. De website van #Zokanhetook ziet maandelijks meer dan 20.000 bezoekers die recepten bekijken en allerlei tips, producten en achtergrondinformatie over plantaardige eiwitten bekijken. Daarnaast worden er in de supermarktbladen op de winkelvloer door de betrokken retailers ook steeds meer aandacht besteedt aan het thema plantaardig.

Wat is de impact van Corona op de activiteiten van GPA en de leden individueel

Wij richten ons vooral op de retail, die het ten tijden van corona erg druk hebben. Wij zien ook, mede door de cijfers die wij vanuit onze partner IRI Worldwide aangeleverd krijgen, dat er nu substantieel meer plantaardige producten worden gekocht. Overigens zien we ook een (veel kleinere) stijging in de vlees(waren) aankoop, wat logisch is omdat mensen minder buitenshuis eten. Wat er in elk geval aan ten grondslag ligt is dat mensen het liefst in een winkel alle boodschappen doen. De cijfers zijn een signaal dat meer consumenten bewust plantaardige alternatieven proberen in deze tijd dat we met zijn allen goed op onze voeding en gezondheid moeten letten.

Zijn er nieuwe inzichten of acties die jullie gaan ondernemen vanwege de crises?

Voor ons is het nu zaak om deze positieve ontwikkelingen vast te blijven houden en nieuwe gebruikers van plantaardige variaties vast te houden. We doen dit door samen met onze partners acties te ontwikkelen en we zien dat leden dit ook zelf doen. Zo organiseren we op 2 juli voor onze leden en parters een online GPA café. Het thema is ‘Actie in (Eiwit-)transitietijd’. We zullen dan een overzicht geven van de acties van onze leden in coronatijd. Grootste uitdaging is om plantaardig structureel ingebed te krijgen in het eetpatroon. Het laatste kwartaal van dit jaar gaan we een retailpilot doen in een Nederlandse regio, waarin we enkele maanden het aankoopgerag van consumenten gaan monitoren al dan niet met online interventies vanuit de campagne #Zokanhetook.

Hoe voorzien jullie de toekomst van plantaardig en wat is daarin de rol van de boer danwel de retailer?

We zijn vanuit GPA met TcV en andere experts bezig om een Nationale Eiwit Strategie uit te werken. Hierin proberen we de verbinding te maken tussen consumptie van (meer) plantaardig eiwit en duurzame productie op het (Neder)land. Onze wens is om het consumptiepatroon te verduurzamen en dat vertaalt zich dan ook door naar een duurzame productie van de grondstoffen. Hiermee omarmen we ‘Sustainable Development Goal nummer 12’. Samen met onze recent aangetreden voorzitter van de GPA, Pieter Jelle Beers (transitieonderzoeker DRIFT, lector Nieuwe Business Modellen voor Landbouw- en Voedseltransitie, HAS Hogeschool), hebben wij in het kader van corona een luide oproep gedaan aan de BV Nederland. Corona, klimaatverandering, stikstofcrisis – ze laten zien dat de voedselproductie van de BV Nederland steeds verder uit de pas loopt met de behoeften aan biodiversiteit, natuur, schone lucht en een gezond klimaat. Dit is het moment om op te komen voor de Gemeenschap Nederland, waarin de BV ten dienst staat van de Gemeenschap”.

Wat zou je bovenop de bestaande samenwerking met TcV graag nog aan ons mee willen geven?

Ik hoop TcV ons blijft helpen om in het verlengde van een toenemende consumptie van plantaardige eiwitten ook de landbouwkant die er aan vast zit aan te pakken. Wat moet er gebeuren om een duurzame eiwitteelt te krijgen en te behouden?

Daarnaast vragen we vanuit de lobby ondersteuning om de overheid te overtuigen dat zij moet investeren in ondernemers die zich willen committeren aan de productie én consumptie van plantaardige eiwitten. Maar ook in het overtuigen van de consument van de urgente en noodzaak om meer plantaardig te eten. Wij zien een scheve verdeling van gelden die gaan naar de burgerondersteuning bij de energietransitie in vergelijk met de eiwittransitie. Ook zien we nog een onbalans in overheidsgelden die gaan naar wetenschappelijk onderzoek ten opzichte van naar ondernemerschap en voorlichting.

 

Voor meer informatie kijk op greenproteinalliance.nl

Hierover meepraten? Dat kan in de comments onder deze post op onze LinkedIn pagina.