Skip to main content
Nieuws

TcV ondertekent Green Deal Eiwitrijke Gewassen  

Geschreven door 16 juli 2022No Comments

Gisteren tekende Transitiecoalitie Voedsel (TcV) samen met 55 andere organisaties de nationale Green Deal Eiwitrijke Gewassen. De deal is onderdeel van de in 2020 gelanceerde Nationale Eiwitstrategie. Het doel van de Green Deal is opschaling van de teelt van Nederlandse eiwitrijke gewassen bestemd voor humane consumptie. Dit maakt de teelt economisch aantrekkelijk voor boeren, verhoogt de zelfvoorzieningsgraad van eiwitten en leidt tot meer duurzame landbouw.

Een brede stakeholderconsultatie vooraf, leidde tot de focus op stikstofbindende vlinderbloemigen. Denk aan peulvruchten zoals veldbonen, lupine, soja en kikkererwten. Onder de naam ‘Bean Deal’ werken 44 partijen uit de hele keten mee. De deal biedt bedrijven, burgers en organisaties een laagdrempelige mogelijkheid om samen met de overheid te werken aan groene groei. Initiatieven uit de samenleving staan daarbij aan de basis.

In 2025 willen de ondertekenaars bereiken dat er meerwaarde voor plantaardige eiwitten van eigen bodem is gecreëerd voor teler, veredelaar, verwerker, consument en overheid; dat in de groeiende vraag naar plantaardig voedsel voorzien kan worden en het aanbod van producten met peulvruchten en andere eiwitrijke gewassen van Nederlandse bodem gestimuleerd is; dat de akkerbouwers een eerlijke prijs krijgen voor de teelt van deze stikstofbinders in het bouwplan; en dat door een hogere plantaardige eiwit-zelfvoorziening een bijdrage geleverd is aan het oplossen van stikstofproblematiek, een betere bodemkwaliteit, een grotere biodiversiteit en gezondere voeding.

De deal is getekend door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister van Economische Zaken en Klimaat, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, negen provincies en 44 ketenpartijen, waaronder TcV.

TcV streeft naar een eetpatroon waarin meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten worden geproduceerd en geconsumeerd. De voedselomgeving is een belangrijk middel om tot een verschuiving te komen in het eetpatroon. Onze bijdrage om de Green Deal kracht bij te zetten is om te voorzien in kennis en expertise vanuit onze achterban, het delen van ons netwerk en toe blijven zien of de consumptie kant van het thema voedselomgeving een belangrijk onderwerp blijft van de Green Deal. 

Download hier de Green Deal Eitwitrijke Gewassen.

 

 

 Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel