Skip to main content
Nieuws

Terugblik: Webinar Value case eiwittransitie

Geschreven door 28 november 2023No Comments

22 november 2023


In het kader van TcV Connected vond op 22 november het webinar over de Value Case Eiwittransitie plaats. In een sessie van drie kwartier kwamen de belangrijkste resultaten van dit project langs. Wat blijkt? De eiwittransitie levert waarde op voor het natuurlijk kapitaal, sociaal kapitaal, humaan kapitaal en het economisch kapitaal.

Willy Baltussen, sr. onderzoeker bij Wageningen University & Research, lichtte de eerste drie pijlers toe aan de hand van het rapport “Maatschappelijke impact eiwittransitie” van Wageningen Economic Research. In dat rapport zijn verschillende scenario’s voor het jaar 2030 onderzocht. Veel aandacht ging uit naar het toekomstbeeld waarbij we naast een eiwitverhouding van 40/60 dierlijk/plantaardig, ook 15% minder eiwit  gaan consumeren. Het scenario eiwittransitie met alleen de eiwitverhouding 40/60 dierlijk/plantaardig heeft al een enorm positieve impact op vooral het humaan kapitaal door het gezondere voedingspatroon. De combinatie met een lagere eiwitconsumptie blijkt niet veel voordeliger.

Over het economisch kapitaal sprak Jeroen Willemsen, Teamleider eiwittransitie Foodvalley NL. Hij onthulde de Eiwittransitiekaart NL met daarop de organisaties en bedrijven die actief zijn in de eiwittransitie. Jeroen toonde zo de indrukwekkende opmars van plantaardige omzetten in Nederland sinds 2015 . Ook wierp hij een optimistische blik op nog onontdekte winsten van de eiwittransitie, evenals de veelbelovende groei in werkgelegenheid.

Bekijk hieronder het webinar:

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel