Skip to main content
Nieuws

Toekomstgericht boeren

Geschreven door 16 december 2019oktober 21st, 2021No Comments
Transitiecoalitie voedsel

Een van de speerpunten van de Transitiecoalitie Voedsel is het versterken van de positie van de boer die in balans met de natuur en zijn omgeving wil boeren. Op dat terrein werd op 10 december in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam een belangrijke stap voorwaarts gezet. Daar kondigden boeren afkomstig uit ca 15 agrarische organisaties aan dat zij gaan samenwerken om met elkaar een sterkere stem te hebben bij de noodzakelijke transitie van het landbouw- en voedselsysteem. De behoefte aan die stem komt zowel vanuit de agrarische sector als vanuit de samenleving. De boeren gaan deze samenwerking in de komende weken verder uitwerken. Alex Datema, Bregje Hamelynck en Geert van der Veer zijn de woordvoerders van dit initiatief dat onder de naam Boerenraad is opgestart. De Transitiecoalitie Voedsel speelt op de achtergrond een ondersteunende rol.

Dit initiatief komt voort uit de projectgroep Boerenwijsheid die medio dit jaar is gestart. In deze groep werken een tiental vernieuwende boerenorganisaties samen aan thema’s als kennisdeling, toegang tot land, wet- en regelgeving en het opzetten van een steunpunt voor duurzame en inclusieve landbouw. Deelnemers aan de projectgroep zijn o.a. de Federatie Agro Ecologische Boeren, Herenboeren, Netwerk Natuurinclusieve Landbouw, Vereniging Biologisch Dynamische Landbouw en stichting Voedselbosbouw. De projectgroep zal haar voorstellen in het eerste kwartaal van 2020 presenteren.

Kijk hier de bijeenkomst terug van 10 december.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel