Skip to main content
Nieuws

Transitiecoalitie Voedsel maakt minister Adema warm voor transitiedenken

Geschreven door 25 november 2022No Comments

Een kleine delegatie van de Transitiecoalitie Voedsel en Regie op Ruimte maakte deze week kennis met de nieuwe LNV minister Adema. We spraken over de actuele situatie in de wereld van landbouw en voedsel en de rol die het landbouwakkoord daarin zou moeten spelen. Vanuit onze delegatie werd het belang van een integrale en lange termijn aanpak benadrukt. Dan heb je het automatisch over vragen als wat transities in feite zijn, welke patronen en fasen daarin te onderkennen zijn en wat van de verschillende actoren, en dus ook van de overheid, per fase verwacht mag worden.

In de huidige fase is er nadrukkelijk behoefte aan een heldere en breed gedragen visie van de overheid op de toekomst van de landbouw. Niet als één stip op de horizon, maar als een brede horizon waarin vele bedrijfsconcepten een toekomst kunnen hebben. Die visie is er nu niet. Minister Adema liet weten dat een heldere visie op de toekomst van de landbouw een centraal startpunt zal zijn van het landbouwakkoord dat nu wordt voorbereid. Voorts onderschreef hij ons pleidooi dat er veel aandacht moet komen voor de sociaal psychologische vraagstukken waar de boer en zijn gezin nu mee geconfronteerd worden. Hoe kan ik verder? Wat past bij mij? Durf ik te veranderen? Allemaal vragen die vooral aan de keukentafel besproken moeten worden. De werkgroep Boerenperspectief werkt hiervoor een plan uit dat rond de jaarwisseling aan de minister wordt aangeboden. Zie ons eerdere bericht hierover https://transitiecoalitievoedsel.nl/boerenperspectief-update/

Aan het slot van het gesprek boden wij de minister het boek Change the Game aan, een publicatie van Lucas Simons en Andre Nijhof over systeeminnovatie en transitiedenken. Transitiecoalitie Voedsel zal voortbouwend hierop voor de top van het ministerie een bijeenkomst organiseren om dieper in te gaan op de rol van de overheid bij de landbouw- en voedseltransitie die nu gaande is.

Op de foto v.l.n.r.: Danielle de Nie (Wij.land en Boerenperspectief); Jan Willem Erisman (Universiteit Leiden en Regie op Ruimte), minister Adema en Willem Lageweg (Transitiecoalitie Voedsel).

Vrijdag 25 november 2022

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel