Skip to main content
Nieuws

Urgente oproep aan EU-leiders: laat GLB aansluiten op Green Deal

Geschreven door 1 oktober 2020oktober 25th, 2021No Comments
Transitiecoalitie voedsel

30 maatschappelijke organisaties actief in de EU en 250 coalitie-organisaties uit zeven lidstaten, waaronder TcV, wijzen EU-leiders op de mismatch tussen de lopende onderhandelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de doelstellingen van de Europese Green Deal. De open brief is verstuurd vanuit diverse organisaties uit de wereld van voedsel, landbouw, maatschappelijke ontwikkeling, klimaat en volksgezondheid.

De ondertekenaars slaan alarm over het mislukken van de onderhandelingen over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Hierdoor komen de veranderingen die nodig zijn voor een gezond en duurzaam EU-voedselsysteem in het gedrang. Er wordt bij de EU-topleiders aangedrongen om hun inzet voor de Green Deal te vertalen in acties en ervoor te zorgen dat het hervormde GLB geschikt is om de doelstellingen van de Farm-to-Fork en Green Deal te verwezenlijken.

De uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd, zijn talrijk en complex. Klimaat- en biodiversiteitscrises, een groeiend Euroscepticisme en een dreigende economische crisis, roepen op tot sterk leiderschap en visionair beleid. De Europese Green Deal kan leiderschap en visie bieden, maar alleen als de belangrijkste beleidsinstrumenten en middelen worden gemobiliseerd en alle niveaus van overheid samenwerken om beloftes na te komen.

In het bijzonder vragen de ondertekenaars om het GLB van 2018 te wijzigen zodat deze in lijn is met de Farm-to-Fork en de biodiversiteitsstrategieën, gericht op drie overkoepelende prioriteiten.

1. Geef het GLB een duidelijke richting en robuust bestuur.
2. Zorg ervoor dat het GLB geen schadelijke praktijken ondersteunt of stimuleert die niet overeenkomen met de Green Deal.
3. Geef boeren en landbouwsectoren de mogelijkheid om positieve veranderingen teweeg te brengen.

De volledige brief, gericht aan de EU-topleiders, is hier te lezen.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel