Skip to main content
Nieuws

Denk mee met Marco Agema – Snackbar van de Toekomst

Geschreven door 26 maart 2020november 1st, 2021No Comments
Transitiecoalitie voedsel

Twee weken geleden stond de agenda van Marco Agema, oprichter van Snackbar van de Toekomst, nog bomvol met evenementen waar hij gezonde snacks zou verkopen. Dat doet hij vanuit zijn inspiratiewagen om mensen, ondernemers en organisaties te laten zien en proeven dat lekker en verantwoord eten wél hand in hand gaan. Nu het coronavirus de evenementensector heeft ontwricht, zijn de bladzijden van zijn agenda leeg. Maar bij de pakken neer zitten doet hij niet. Iedereen die er door de crisis even doorheen zit, zou als oppepper een half uurtje met Marco moeten bellen. Want de Groningse optimist heeft een aanstekelijk enthousiasme, denkt in mogelijkheden en wil anderen daarin meenemen.

Terug naar de kern
“Het is koffiedikkijken hoe dit jaar eruit gaat zien. Ondanks het opdrogen van mijn inkomsten, kan ik de stilte wel waarderen. Deze periode gebruik ik om terug te gaan naar de kern, om te kijken waar het allemaal om draait. Ik ben bezig met het scherper maken van mijn missie/visie maar ook met mijn marketingbeleid. Ideeën waar ik eerder nooit tijd voor had, krijgen nu aandacht”.

Marco ziet de kans schoon om anderen te prikkelen hetzelfde te doen. “We moeten onszelf weer opnieuw uitvinden. Nu is het de tijd om vooruit te kijken en te laten zien dat het anders kan. We zijn als mens ontzettend innovatief, gebruik dat om de toekomstbeelden van 2030/2050 te realiseren. Nu mijn inspiratie wagen is weggevallen, help ik bedrijven met het MVO-beleid. Hoe kunnen zij opschalen naar meer duurzaam, meer lokaal en meer verantwoorde keuzes”.

Denk mee
Op de vraag wat hij aan het TcV netwerk wil voorleggen, begint hij enthousiast over zijn visie te vertellen. “Ik wil terug naar de basis van pure voeding. Daarmee moeten we met elkaar aan de slag om de voedselketen te beïnvloeden. Daar geeft deze crisis de perfecte aanleiding voor. Mensen en ketenspelers bewust maken van voeding en ze verleiden dat je echt goed voor jezelf kunt zorgen zonder in te boeten op lekker eten. Met Snackbar van de toekomst wil Marco daarom gezonde en verantwoorde snacks maken, gekoppeld aan de Sustainable Development Goals. “Hiervoor ben ik op zoek naar mensen die kennis hebben van het vertalen van de SDG’s naar voeding. Wie heeft al zulke producten en wil daar met mij over sparren?”

Een ode aan een leven waarin gezond genieten voorop staat, ziet Marco wel zitten door een samenwerking met gelijkgestemden aan te gaan. “Hoe mooi zou het zijn als we straks kunnen vieren dat we echt gezonder zijn gaan eten omdat we meer waarde hechten aan de kwaliteit van leven. Daar zou ik samen met andere ondernemers wel een snacktray voor willen uitbrengen die voldoet aan de SDG’s. Wie wordt hier blij van en wil krachten bundelen? Dan zorgen we ervoor dat het in een jaar verkrijgbaar is!”.

Crisis mindset
“Kom er sterker uit dan je erin ging. Maak overzicht, werk aan de duurzame fundamenten van je organisatie en zorg dat je klaar bent voor de toekomst. Besef waarom je ondernemer bent geworden. Daar gaat het echt niet alleen om geld, maar zorg dat je je missie uitdraagt. Zoek anderen op en vind waarde in krachtenbundeling. In de huidige voedselketen luisteren we niet genoeg naar elkaar, dan ga je ook geen oplossingen vinden. Kom van je eilandje af en zorg ervoor dat je alvast zaadjes gaat planten voor de post corona periode.

Denk mee met Marco en reageer onderaan het bericht op de LinkedInpagina van de Transitiecoalitie Voedsel. Kijk voor meer informatie over Snackbar van de Toekomst op www.snackbarvandetoekomst.nl of kom direct in contact met Marco via marco@snackbarvandetoekomst.nl

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel