Skip to main content
Nieuws

In gesprek met Willem Unger van Agrifirm

Geschreven door 12 september 2023No Comments

12 september 2023 door Jeen Akkerman


Nederlandse akkerbouwers staan voor flinke uitdagingen als het gaat om terugdringing van chemische gewasbescherming en verbetering van waterkwaliteit en biodiversiteit. Maar er zijn ook grote kansen. De transitie van dierlijk naar plantaardig eiwit is daarbij zeer interessant, vooral omdat het perspectief biedt op nieuwe ketens voor humane voeding.

Willem Unger is bij coöperatie Agrifirm verantwoordelijk voor ‘plant based solutions’, de Plantaardige divisie van het bedrijf. Dat betekent vooral het voorzien van akkerbouwers in Nederland van de juiste adviezen en middelen voor groei, bemesting en bescherming van hun teelten.

“We hebben meer dan honderd teeltspecialisten in het veld, die de telers  ondersteunen met kennis en advies. Daarbij speelt de eiwittransitie een steeds prominenter rol.”

Volgens Unger is het vooral interessant omdat het gaat om producten van het land die terecht komen op tafel bij consumenten. “Traditioneel worden veel gewassen geteeld voor veevoer. Dat betekent bulk en lage marges, eiwitgewassen die we kunnen toepassen voor humane consumptie kunnen voor de telers  een betere marge opleveren”, schetst hij het perspectief.

Agrifirm is daarom niet alleen actief in het adviseren van telers, maar werkt ook samen met andere partijen aan het opzetten van nieuwe ketens voor de transitie naar plantaardige eiwitten. Voorbeelden zijn duurzaam geteelde haver en soja in samenwerking met zuivelaar Royal FrieslandCampina en de teelt van veldbonen voor ME-AT, de dochteronderneming van vleesproducent Vion die zich toelegt op vleesvervangers op plantaardige basis. Ook in het toepassen van inlands graan als baktarwe voor de broodindustrie is Agrifirm actief, onder andere in samenwerking met Dossche Mills in Rotterdam.

Het zijn mooie voorbeelden die voor de telers  van Agrifirm perspectief kunnen bieden. Maar is het “namaken” van melk en vlees, waarbij ook allerlei toevoegingen plaatsvinden, wel de juiste richting? Er zijn mensen die beweren dat we af moeten van al dat “processed food”, omdat het uiteindelijk niet bijdraagt aan de menselijke gezondheid. Unger is genuanceerd:

“Ik zie het meer als stappen in een lopende ontwikkeling. We weten er nog niet alles van en mensen zijn nu eenmaal gewend aan de smaak en het mondgevoel van vlees en melk. Dus dat we daar in eerste instantie dicht bij blijven, lijkt me logisch.”

Agrifirm sponsort het Plant The Future diner omdat de onderneming verbinding en uitwisseling met andere geïnteresseerde partijen van belang vindt. “We willen ook graag laten zien wat Agrifirm allemaal doet op dit terrein”, voegt Unger toe. En: het is natuurlijk ook leuk om met een goed gezelschap lekker te eten: plantaardig op basis van producten uit eigen land. Het valt Unger op dat er steeds vaker en beter vegan wordt gekookt in Nederland: zowel thuis als in restaurants.

Het diner is voor Unger geslaagd als meer mensen Agrifirm kennen en zien als een partij die kan bijdragen aan toegevoegde waarde in plantaardige eiwitten. “Daarmee kunnen we de telers  helpen met een beter verdienmodel. Het mes kan daarbij aan twee kanten snijden: veel van de eiwitteelten zijn vlinderbloemige gewassen, die zorgen voor een gezonde bodem. Als we daar met z’n allen een profijtelijke afzet van de oogst aan toe kunnen voegen, maken we het voor de teler ook rendabel.”

Kortom, het Plant The Future diner sluit aan bij de missie van Agrifim: verantwoorde voedselketens voor toekomstige generaties. Gevraagd naar wie er volgens hem ook aan tafel zou moeten zitten, zegt Unger:

“De politiek, want die hebben we keihard nodig om de transitie te versnellen. Dus het zou mooi zijn als landbouwminister Adema er dit jaar ook weer bij is. En ook minister Ernst Kuipers van volksgezondheid is van harte welkom; we hebben het immers ook over gezond voedsel.”