Skip to main content
Transitiecoalitie voedsel
Goed nieuws! Met een nog steeds groeiend aantal leden, groeit ook de kennis en expertise binnen de Transitiecoalitie Voedsel. Om al deze kennis en expertise te bundelen en te delen hebben we een projectfinanciering toegekend gekregen vanuit het programma DuurzaamDoor. Het project Kennisontwikkeling Transitiecoalitie Voedsel heeft als doel om een goede structuur op te zetten om het ontwikkelen en delen van kennis in de Coalitie te faciliteren en te stimuleren. Op deze manier wordt het delen van best practices, leren van elkaar, het gezamenlijk werken aan projecten en het opschalen van activiteiten bevorderd.Interne link
Wat onze leden kunnen verwachten:
  • Het actief delen van interessante content en best practices via LinkedIn. Je kunt onze pagina volgen via: https://www.linkedin.com/company/transitiecoalitie-voedsel/
  • Meerdere inspiratie-bijeenkomsten waarin transitiethema’s en spraakmakende projecten worden gepresenteerd en besproken
  • Lessons learned en best practices worden op een toegankelijke manier verspreid zodat alle leden en andere geïnteresseerden er van kunnen leren
  • Een structuur waarin kennisdeling tussen leden en overige partijen is gewaarborgd
Ons doel is het versterken van het netwerk en het bevorderen van onderlinge kennisdeling, zodat elk lid zich betrokken en gehoord voelt binnen de Coalitie. En we met elkaar een grotere vuist kunnen maken om de transitie naar een gezond, duurzaam en eerlijk voedselsysteem vorm te geven.
Heb je zelf ideeën over kennisdeling of een inspirerende casus die je graag via LinkedIn wil delen, neem dan contact op met Sanne Koot via sanne@transitiecoalitievoedsel.nl.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel