Skip to main content
Transitiecoalitie voedsel

Op vrijdag 7 december 2018 organiseert de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding in samenwerking met de Transitiecoalitie Voedsel in Utrecht een symposium.

Voeding en gezondheid staan hoog op de agenda in het maatschappelijk en wetenschappelijk debat. Daarbij gaat het meestal over voedselveiligheid en voedselzekerheid, en nog te weinig over voedselkwaliteit en gezondheid. Voeding wordt in verband  gebracht met een toenemend aantal ziekten. Er is weliswaar veel aandacht voor toevoeging van suiker, zout en supplementen, en het belang van groenten en fruit, maar er is meer.

Recente inzichten werpen een ander licht op de wijze waarop de samenstelling van voedsel onze gezondheid beïnvloedt. Relatief nieuw is het onderzoek naar de rol van het microbioom in ons darmstelsel in relatie tot humane gezondheid en, parallel daaraan, het onderzoek naar bodemkwaliteit en weerbaarheid van de plant en meer specifiek de rol van het microbioom daarbij. Het wordt op verrassende wijze duidelijk hoe veranderingen in ons landbouwproductiesysteem gewenste en ongewenste effecten kunnen hebben, niet alleen op de bodemkwaliteit, maar ook op de gezondheid van plant, dier en mens.

Daarnaast is de definitie van wat gezondheid is aan het veranderen. Aspecten als kwaliteit van leven en veerkracht staan daarbij steeds meer centraal. Het gaat erom dat we als mens in staat zijn ons aan veranderende omstandigheden aan te passen en dat we sociaal, psychisch en mentaal goed kunnen functioneren. Welke factoren spelen een rol bij het versterken van deze veerkracht en wel door de hele voedselketen heen? Wat zijn relaties tussen de gezondheid van de mens en de gezondheid van bodem, gewas, en vee? Wat kunnen we doen om deze relaties optimaal te benutten?

In dit symposium zullen we uitgangspunten en integrale aspecten van toekomstige landbouw en voedselbeleid verkennen en benoemen. Binnen het symposium is er volop ruimte voor discussie.

Het symposium is bedoeld voor:
– wetenschappers en studenten in de werkvelden van bodem, plant, dier en humane gezondheid
– wetenschappers en beleidsmakers in de organisatie van onderzoek
– betrokkenen uit de agrofoodwereld en NGO’s

Kosten: deelnamekosten inclusief lunch bij aanmelding vóór 21 november bedragen € 75,- (vanaf 21 november € 100,-). Er is een beperkt aantal plaatsen tegen gereduceerd tarief (€ 40,-) beschikbaar voor MSc studenten en promovendi (u kunt een verzoek daartoe aangeven in de box “soort deelnemer”).

Locatie: Kerkzaal, Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht (zijstraat van Janskerkhof), op loopafstand van station Utrecht Centraal

Hier kun je het programma bekijken en je opgeven.

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel