Skip to main content
Nieuws

Column Natascha Kooiman: Is Plantaardig here to stay?

Geschreven door 7 maart 2022maart 9th, 2022No Comments

Vanaf dit jaar start Transitiecoalitie Voedsel (TcV) met een nieuwe campagne. Onder de noemer ‘De week van’ worden diverse speerpuntthema’s uitgelicht. Met het organiseren van deze themaweken wil Transitiecoalitie Voedsel jou laten zien waar wij ons dagelijks mee bezig houden. Van 7 t/m 11 maart trappen we de reeks af met ‘De week van: Plantaardig het Nieuwe Normaal.  De themaweek valt samen met de Nationale Week Zonder Vlees en Zuivel omdat we gezamenlijk meer plantaardig op de kaart willen zetten. We beginnen de week met een column van TcV kwartiermaker Natascha Kooiman. Zij is portefeuillehouder Eiwittransitie & Gezonde voedselomgeving


Is Plantaardig here to stay?
Door kwartiermaker Natascha Kooiman

Deze week kwam Albert Heijn met het nieuws dat ze haar klanten wil bewegen naar een meer plantaardig eetpatroon met een verhouding van 60/40 plantaardige/dierlijke eiwitten in 2030. Albert Heijn neemt hiermee een ambitieuze, gedurfde en visionaire positie in. Het is noodzakelijk dat meer supermarkten het voorbeeld van Albert Heijn gaan volgen. En naast supermarkten uiteindelijk ook andere voedselaanbieders (zoals horeca en catering) om de gezonde, duurzame en meer plantaardige keuze ook de gemakkelijke en betaalbare keuze voor de consument te maken.

Op dit moment is de verhouding dierlijk/plantaardige eiwitten in Nederland precies andersom. Dat ons eetpatroon gezonder en duurzamer moet, daar bestaat vanuit de wetenschap geen twijfel over. De eiwittransitie draagt bij aan de realisatie van een gezonde en duurzame leefstijl, zo laten meerdere wetenschappelijke rapporten zien. Onlangs sloot de World Health Organization (WHO) zich ook aan in deze rij met een rapport. Immers: het grootste deel van de zorgkosten hangt samen met ons eetpatroon dat vooral uit bewerkte, hoogcalorische en dierlijke producten bestaat. We eten te weinig groenten en fruit, en te veel vlees. De overmatige productie en consumptie van dierlijke eiwitten leidt bovendien tot ernstige verstoring van de ‘planetary boundaries’. Denk hierbij aan de verstoring van de stikstofkringloop, fosforkringloop en het verlies van biodiversiteit.

Om de transitie te realiseren zijn álle spelers nodig!
Terwijl in de markt een kentering lijkt te ontstaan naar een meer plantaardig en minder dierlijk aanbod, lijkt de politiek nog niet doordrongen van de rol die zij hebben om de eiwittransitie te versnellen. Daarom overhandigt TcV aanstaande dinsdag 8 maart – namens 200 koplopers uit de landbouw en voedselsector – een petitie aan de Tweede Kamer. Onderdeel van de petitie is een tienpuntenplan met tien adviezen waarin we de politiek oproepen om de omslag naar een gezond, duurzaam en meer plantaardig eetpatroon te versnellen en in beleid te verankeren. Het tienpuntenplan wordt mede ondersteund door de Nationale Week Zonder Vlees en Zuivel en is onder andere tot stand gekomen met input van de deelnemers van het Plant the Future Diner, dat vorig jaar op 13 oktober plaats vond.

Wat staat er deze week nog meer op het programma?
Woensdag 9 maart
publiceren we interviews met verschillende koplopers die we hebben gesproken over hoe de eiwittransitie zich verhoudt tot de beoogde landbouw- en voedseltransitie. Zo legt Volkert Engelsman – directeur en oprichter van Eosta – uit dat wanneer we de werkelijke prijs rekenen voor dierlijke producten, dit automatisch leidt tot een eiwittransitie. Hoogleraar Emily de Vet van Wageningen Universiteit vertelt hoe kleine veranderingen naar een meer plantaardig eetpatroon al veel winst kan opleveren voor volksgezondheid, klimaat en maatschappij. Ook Steven IJzerman van Udea/Ekoplaza en Isabel Boerdam van de Nationale Week Zonder Vlees en Zuivel hebben een duidelijke boodschap hoe we de omslag naar een meer plantaardig eetpatroon kunnen versnellen. 

Op donderdag 10 maart, organiseren we een online Meet-Up. We lichten het Tienpuntenplan toe met daarin handvaten voor de overheid om de eiwittransitie te versnellen. Vanuit het bedrijfsleven komen Bonduelle en Compass Group/Eurest aan het woord over hun ambitie om plantaardig het nieuwe normaal te maken. Proveg licht een uitgebreid consumentenonderzoek toe dat laat zien dat Nederlanders klaar zijn voor minder vlees en meer plantaardig. Dr. Herman Lelieveldt, onderzoeker aan de University College Roosevelt, geeft een politieke duiding van de eiwittransitie. 

Tenslotte blikken we vrijdag 11 maart graag samen met jullie terug op deze week. Met de acties, interviews, de online meet-up en de petitie aan de Tweede Kamer hopen we een flinke bijdrage te leveren aan de versnelling van de eiwittransitie.


Ondersteun onze oproep en teken mee
‘Plantaardig het Nieuwe Normaal’.

Meer weten over het werk van TcV rond de eiwittransitie en voedselomgeving?
Neem contact op met kwartiermaker Natascha Kooiman via 
natascha@transitiecoalitievoedsel.nl 

Op de hoogte blijven?
Meld je aan voor onze
nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn en Twitter.

Word transitieversneller bij TcV 
Transitiecoalitie Voedsel bestaat dankzij haar leden. Ook bijdragen en het werk van TcV mogelijk maken? Word lid.

 

 

 

 

Transitiecoalitie Voedsel

Postadres
Stichting Transitiecoalitie Voedsel
Waterweg 64
3731 HM De Bilt

Transitiecoalitie voedsel

© 2022 Transitiecoalitie Voedsel